EkonomikaPodnikaniePrieskumy a analýzy xa Publikované 19. septembra 2019 zobraziť celý profil

Výsledky nemeckej ekonomiky naznačujú pokračovanie obchodnej recesie v druhom štvrťroku 2019 (-0,8% q/q). Pokiaľ nedôjde k skorému zlepšeniu, svetový obchod zaznamená pokles za celý rok 2019, prvý od veľkej finančnej krízy.

Táto odvážna korelácia je založená okrem iného na štúdii analytikov spoločností Euler Hermes a Allianz, ktorá odvodzuje úzky vzťah nemeckej ekonomiky a vývoja globálneho obchodu. Nemecká ekonomika je zvlášť vhodná ako prvý ukazovateľ vývoja svetového obchodu. Dôvodom je okrem podielu na svetových exportoch a mimoriadnej otvorenosti ekonomiky tiež silná diverzifikácia vývozu, a to ako geograficky, tak v odvetviach. Medzi hlavnými exportérmi je v geografickej a sektorovej diverzifikácii pred Nemeckom len USA.

Vývozná závislosť Nemcov sa v súčasnosti ukazuje byť ich najväčšou Achillovou pätou. Je to výsledok kombinácie celkovo slabého svetového obchodu a rozmanitosti negatívnych rizík, ktorá ovplyvňuje ďalší výhľad, tiež obchodný konflikt medzi USA a Čínou a riziká Brexitu.

„Naše údaje ukazujú, že recesia svetového obchodu s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovala i v druhom štvrťroku. Očakávania vývozu v spracovateľskom sektore sú na sedemročnom minime, nové objednávky sú dokonca najnižšie za takmer desať rokov. Bez rýchleho oživenia dynamiky sa pravdepodobne objem svetového obchodu za celý rok 2019 zníži. To by bol prvý pokles od poslednej finančnej krízy.uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Vyššie uvedená štúdia nie je jediný znepokojujúci indikátor

Úpadky vo svete rastú. V roku 2019 (po zvýšení o 8 % v roku 2018) vzrastú insolvencie globálne o ďalších + 5 %. Ekonomiky mnohých krajín rastú pomalšie, než je nevyhnutné k udržaniu stabilnej miery insolvencií.

Brexit: Nekonečný príbeh. Pri Brexite je vlastne možné len obmedzovať mieru spôsobených škôd (a či to je možné očakávať od Borisa Johnsona, je s otáznikom). Mnohým spoločnostiam už siaha voda až po krk. Isté je len jedno: Celý proces bude pokračovať, neistota zostáva.

Čínska ekonomika oslabuje: Čínska ekonomika rastie najpomalšie za posledných takmer 30 rokov. Riešenie obchodného sporu s USA sa naťahuje. Upokojenie nie je na dohľad, naopak. Neistotu teraz pociťujú tiež európske spoločnosti.

Taliansko sa trasie: Mraky sa kopia tiež v Taliansku. Počet insolvencií je už značne nad úrovňou pred krízou: za posledných 12 mesiacov požiadalo o vyhlásenie úpadku viac než 11 tis. spoločností. Pred krízou v roku 2007 to bolo menej než 8 tis.

Turecko v kríze: Potom, čo Erdogan odvolal prezidenta centrálnej banky, obavy stúpajú: Ekonómovia, analytici a investori sa teraz obávajú, že prezident vrhne Turecko ešte hlbšie do už existujúcej krízy.

Pohľadávky po splatnosti rastú: Ako poisťovňa pohľadávok z obchodného styku si Euler Hermes všíma, že počet pohľadávok po splatnosti v Nemecku v posledných 18 mesiacoch neustále rástol. Inými slovami: platobná morálka sa zhoršuje, čo je jasný náznak problémov, ktoré už mnohé spoločnosti majú.


Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných pohľadávok a uznávaným špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. S viac ako 100 ročnými skúsenosťami spoločnosť ponúka B2B klientom (business-to-business) finančné služby s cieľom podporovať ich cash flow a správu obchodných pohľadávok.

Jej proprietárna inteligentná sieť sleduje a analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti malých, stredných i nadnárodných spoločností, pôsobiacich na trhoch, ktoré predstavujú 92 % svetového HDP. Spoločnosť, sídliaca v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách s 6,050+ zamestnancami. Euler Hermes je členom skupiny Allianz, vedená na burze Euronext v Paríži (ELE.PA), hodnotená AA od agentúry Standard & Poor´s. Spoločnosť v roku 2018 vykázala konsolidovaný obrat vo výške 2,7 miliardy € a historicky najvyššie portfólio pohľadávok na úrovni 2 miliárd €.

Ďalšie informácie na: www.eulerhermes.sk, LinkedIn.