InšpiráciaPodnikanie xa Publikované 14. decembra 2019 zobraziť celý profil

Založenie vlastného podniku nie je také ťažké, ale väčšina začínajúcich podnikateľov nevie, kde začať a aký druh podnikania si zvoliť. Aj v čase krízy však môžete nájsť a implementovať do svojich plánov ziskovú stratégiu.

Zvoľte si správny smer

Neviete kde a ako začať? Najprv musíte stavať na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré osobne máte. Po druhé, je dôležité určiť geolokáciu – metropolu, regionálne mesto alebo konkrétne okolie. Po tretie, stojí za to zamyslieť sa nad právnou formou.

Okrem toho nezabudnite na online technológie a samozrejme hodnoty, akými môže byť napríklad aj uznávaný certifikát ISO 9001.

Všetko si podrobne naplánujte

Po výbere najlepších možností a postupov, je dôležitá aj fáza vytvárania obchodného plánu. Môžete si ho zostaviť sami, a ak nemáte primerané znalosti a zručnosti, je rozumné vyhľadať pomoc u konzultanta.

Podnikateľský plán môže byť napísaný v akejkoľvek podobe, musí však nevyhnutne obsahovať tieto informácie:

  • Charakteristika výrobkov alebo služieb (hodnotenie silných a slabých stránok),
  • Prieskum trhu (ponuka a dopyt),
  • Prognóza výroby a predaja tovaru a služieb,
  • Finančné potreby, suroviny, vybavenie, personál, kancelárske a skladovacie zariadenia,
  • Marketingová stratégia a cenová politika,
  • Organizačná štruktúra,
  • Finančný plán (predpokladané príjmy a výdavky, „cash-flow“).

Vyčleňte si potrebné financie a čas

Pri začatí podnikania je dôležitou otázkou samozrejme aj financovanie. Vo všeobecnosti má táto úloha iba niekoľko riešení. Najjednoduchšie je otvorenie podniku na úkor vlastných akumulovaných prostriedkov. Ak ich však nemáte, môžete získať pôžičku od banky, alebo si nájsť pre svoj projekt vhodných investorov. Táto možnosť je však relevantná skôr pre stredné a veľké podniky, ktoré sa okrem iného snažia venovať čas aj tomu, ako získať ISO 45001.

Každý začiatok je ťažký, no ak sa vybavíte potrebnou pracovnou silou, dobrou myšlienkou a kapitálom, určite sa vám aj tie náročnejšie dni podarí zvládnuť oveľa ľahšie, ako keby ste všetko robili úplne sami.