EkonomikaPodnikanieSlovensko xa Publikované 26. júla 2018 zobraziť celý profil

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, sme úspešne spustili v septembri minulého roka. Aktuálne má za sebou ďalší polrok a niekoľko úspešných aktivít na podporu slovenských MSP na zahraničných trhoch.
V rámci I. polroku 2018 sme boli súčasťou piatich zahraničných veľtrhov a výstav, troch podnikateľských misií v zahraničí, jednej podnikateľskej misie na Slovensku, troch sourcingových podujatí a 10 seminárov Exportnej akadémie.

Národné stánky na zahraničných veľtrhoch a výstavách

Asi najviac aj v rámci slovenskej verejnosti zarezonovala účasť slovenských podnikateľov na medzinárodnom veľtrhu Gulfood v Dubaji so zameraním na potravinársky priemysel. Na tomto veľtrhu vystavovalo 500 spoločností z viac ako 120 krajín sveta. Slovensko sa na tomto veľtrhu prezentovalo prvý raz, a to vďaka Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

Na výstave priamo prezentovalo svoje produkty deväť slovenských potravinárskych firiem. Ako povedala aj ministerka pôdohospodárstva, pani Gabriela Matečná: „Ak chcú byť naši potravinári úspešní, bez marketingu a prezentácie to nepôjde.“. Práve táto najväčšia prezentačná a kontraktačná výstava potravín a nápojov na svete bola na to skvelou príležitosťou. Jednej zo slovenských spoločností zaoberajúcej sa spracovaním mliečnych výrobkov sa podarilo vďakaúčasti na tomto veľtrhu uzatvoriť aj obchodný kontrakt.

„V mene spoločnosti GAS Familia s.r.o. by som chcel poďakovať organizačnému tímu agentúry SARIO, ktorý pripravil vynikajúce podmienky na to, aby sa  v rámci slovenského národného stánku dôstojne odprezentovalo všetkých 9 zúčastnených firiem. Pevne verím, že sa všetkým firmám podarí nájsť dobrých partnerov a že sa čoskoro stretneme na inej podobnej akcii.“

Peter KuckoGAS Familia s.r.o

Slovenské MSP zaznamenali úspech aj na ďalších veľtrhoch

Po veľmi krátkom čase od konania technicky zameraného veľtrhu Sajam Tehnike uzatvoril slovenský podnikateľský subjekt z elektrotechnického sektora (oblasť meracej techniky) obchodný kontrakt na dodávku tovaru so srbským partnerom. V rámci prezentácie na veľtrhu Hannover Messe získali zas viac ako tri podnikateľské subjekty nových obchodných partnerov na priemyselné subdodávky.

V rámci účasti  na národných stánkoch vo vizuále značky GOOD IDEA SLOVAKIA absolvovali slovenskí podnikatelia celkovo viac ako 800 bilaterálnych stretnutís potenciálnymi obchodnými partnermi.

Podnikateľské misie na Slovensku a v zahraničí

Úspešné boli aj podnikateľské misie, ktoré umožnili 24 slovenským spoločnostiam nadviazať osobný kontakt a rozvinúť spoluprácu so zahraničímz oblasti potravinárstva (podnikateľská misia v rámci veľtrhu v Dubaji a Ruskej federácie v Moskve a Vladimiri), z oblasti IKT (podnikateľská misia v Istanbule a v Moskve),  z oblasti energetiky, automobilového priemyslu (podnikateľská misia v Istanbule) a strojárskeho priemyslu (podnikateľská misia v Moskve a Vladimiri).

„Osobne som sa zúčastnil na podnikateľskej misii v Turecku. Chcel by som vyjadriť mimoriadnu spokojnosť za našu stranu, keďže sa nám podarilo nielen odprezentovať naše riešenia a záujem o spoluprácu, ale najmä nájsť relevantného partnera, s ktorým sme následne pokračovali v diskusiách.“

Juraj TomlainT-Industry, s.r.o.

Sourcingové podujatia na Slovensku a v zahraničí

Počas I. polroka sme pracovali aj na sourcingových dopytoch podľa presnej špecifikácie spoločností: Delta Electronics, Handtmann, Arlington, Brose, v rámci ktorých bolo priamo oslovených viac ako 100 slovenských výrobných firiem.

Zrealizovali sme dve sourcingové podujatia − jedno v zahraničí, počas medzinárodného veľtrhu Hannover Messe a druhé na Slovensku, počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Práve na ňom britský dodávateľ JLR (spoločnosť Arlington) rokoval s dvoma  potenciálnymi partnermi  z radov slovenských MSP. Ďalšie slovenské firmy sa Arlingtonu predstavia na jeseň. V rámci veľtrhu Hannover Messe štyri slovenské MSP rokovali s potenciálnymi obchodnými partnermi. Približne10 vystavovateľov z radov zahraničných subjektov oslovili s ponukou na realizáciu sourcingu na Slovensku.

Podniky oceňujú činnosť v oblasti sourcingu, ktorý je pre nich príležitosťou na predstavenie ich produkcie zahraničným spoločnostiam a možnosťou získať nové zákazky.

Semináre Exportnej akadémie

V 1. polroku 2018 pokračovali aj vzdelávacie aktivity pre slovenské malé a stredné podniky. Témy seminárov boli rôzne, a to od daňovej problematiky cez konkrétne teritoriálne témy, aktuálnu tému GDPR až po podmienky dodania tovarov. Podnikatelia mali možnosť získať nielen nové, najmä praktické informácie, ale aj odpovede na špecifické otázky týkajúce sa danej problematiky. Pridanou hodnotou seminárov je tiež ich interaktivita a odovzdávanie si vzájomných skúseností z praxe zahraničného obchodu medzi ich účastníkmi.

„Téma seminára Spotrebné dane pri exporte a importe bola presne zameraná na moje potreby a nebolo tam nič zbytočné. Vyzdvihol by som možnosť diskusie a priestoru na veľmi špecifické otázky.“

Bronislav TomkaTOMKA, s.r.o.

Prvý polrok implementácie Národného projektu má už teda za sebou konkrétne výsledky, ku ktorým sa, veríme, pridajú ďalšie úspešné príbehy slovenských MSP pri expanzii na zahraničné trhy.

Prehľad o všetkých doteraz zrealizovaných aktivitách, ako aj aktuálne otvorené registrácie na ďalšie podujatia organizované v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ nájdete na stránke Sario.sk, v sekcii Podpora MSP => www.sario.sk/sk/np