Daňové poradenstvoFinančný manažmentManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 16. februára 2021 zobraziť celý profil

Štrnásť študentov ekonomických a právnických fakúlt našich vysokých škôl získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2020, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax.

Práce sa týkali súčasnej praxe v oblasti daní

Do oceňovania sa zapojilo 8 fakúlt. Jednotlivé katedry, na ktorých práce vznikli, vyselektovali a nominovali najlepšie práce z uplynulého školského roka.  Členovia Slovenskej komory daňových poradcov práce posudzovali z pohľadu prípadného rozporu s etikou daňového poradcu

Článok pokračuje pod reklamou

Dana Droppová – Slovenská komora daňových poradcovZúčastnení študenti mali vynikajúco vypracované záverečné práce, ktoré sprístupnili aj širokej odbornej verejnosti. Témy sa týkali oblasti kryptomien a študenti analyzovali napríklad aj boj proti vyhýbaniu sa plateniu daní alebo aktuálnej téme environmentálne dane, či kreatívne účtovníctvo.“ 

Záujmom Slovenskej komory daňových poradcov je prepojenie praxe a školského systému, preto budeme v spolupráci s univerzitami určite pokračovať, okrem prednášok aj formou oceňovania výnimočných záverečných prác. Ocenení študenti získali možnosť zúčastniť sa vzdelávacích podujatí, ktoré organizuje Akadémia daňových poradcov.