PodnikaniePodujatia xa Publikované 9. marca 2019 zobraziť celý profil

Tomáš Baťa ako jeden z najvýznamnejších podnikateľov v stredoeurópskom priestore priniesol už pred viac ako 100 rokmi do biznisu prevratné myšlienky, z ktorých mnohé vieme doceniť až dnes, v období rýchlych zmien, obrovskej konkurencie a nedostatku pracovníkov. Tieto myšlienky už v čase ich zrodu predbehli dobu a mnohé z nich to stále robia. Napríklad jeho pozícia „osobář“ je niečo ako súčasný „happiness manažér“.

Je omylom myslieť si, že niekoľko jednostranných názorov, ktoré sa o Tomášovi Baťovi šíria v médiách pokrýva celú realitu

Baťov systém a jeho filozofia riadenia sa vyvíjali postupne s vývojom jeho myslenia a ku koncu jeho života predstavovali moderný prístup k práci a životu. Niet pochýb, že práve tento systém a filozofia stáli v najväčšej miere za úspechom jeho firiem a boli základom ich udržateľnosti a sebaobnovovania.
Napríklad jeden citát z firmy Baťa, ktorý má skoro 90 rokov ukazuje nadčasový pohľad tejto firmy na človeka:

Už umíme nahradit lidské ruce strojem, brzy nahradíme lidský mozek strojem, ale co je základem pro náš rozvoj a co nikdy nedokážeme nahradit je srdce. Srdce, neboli lidská duše, je hnacím motorem k tomu, aby mozek a ruce pracovaly. Potřebujeme zapálené srdce, abychom denně nacházely cesty, kterými se bude naše firma ubírat.“

Môžeme si však byť istí, že dnes by Tomáš Baťa riadil svoje firmy inak, ale napriek tomu by niektoré jeho základné princípy zostali nezmenené

Stále potrebujeme jeho systém poznávať, pochopiť podmienky a potreby za ktorých vznikal a potom ho aktualizovať pre súčasnosť. V našich firmách totiž nemôžeme kopírovať Baťovu historickú prax, ale potrebujeme ju rozvíjať pre dnešok. Pre potreby otvorených trhov, nových generácií v pracovnom procese, prelomových technológií, drastických zmien, exponenciálnych organizácií a všetkých ďalších výziev v priemysle aj mimo neho.

Preto má projekt Baťove inšpirácie hlavne nasledovné ciele:

  • prenesenie elementov Baťovho systému do firemnej praxe v súčasnosti,
  • inšpirácia pri pretváraní našich firiem a ich okolia,
  • učenie sa zo skúseností podnikateľov, ktorí sa inšpirovali Baťovým systémom,
  • spoločné hľadanie možností pre zlepšenie práce s ľuďmi v našich firmách,
  • rozpracovanie najdôležitejších myšlienok Baťovcov na aktuálne výzvy s ktorými vo firmách bojujeme.

Preto Vás INOVATO pozýva na stretnutie 26.-27. marca 2019 do Zlína, na tému „Kultúra a podnikateľské modely podľa Tomáša Baťu“.
Viac informácií o projekte a prihlasovací formulár nájdete na stránke www.inovato.sk/inspiracie.