PriemyselTrendy a inovácieZahraničie xa Publikované 7. septembra 2022 zobraziť celý profil

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) podpísali dohodu o úverovom nástroji pre verejný sektor, ktorý je tretím pilierom Mechanizmu spravodlivej transformácie, z ktorého sa budú financovať verejné investície v regiónoch najviac zasiahnutých prechodom Európy na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Nástroj skombinuje až 10 miliárd EUR v pôžičkách EIB a 1,5 miliardy EUR v grantoch z rozpočtu EÚ.

Dohoda do roku 2027 sprístupní financovanie EIB až do výšky 10 miliárd EUR s cieľom zmobilizovať investície na zníženie sociálno-ekonomických nákladov na transformáciu, čím sa uľahčí vytváranie nových podnikov, pracovných miest a infraštruktúry. 

Kumulujú granty s pôžičkami

Viceprezident EIB Ricardo Mourinho Félix uviedol: „Prechod na hospodárstvo s čistými nulovými emisiami nesie so sebou vážne sociálno-ekonomické výzvy pre nás všetkých, no najmä pre tie regióny, ktoré sú dnes silne závislé od uhlíkovo náročných činností. Veľké výzvy si vyžadujú, aby všetky zainteresované strany spojili a koordinovali svoje úsilie tak, aby ich činnosť mala vplyv. To je to, čo tu robíme spojením fondov EIB a fondov Európskej komisie a úzkou spoluprácou s verejnými subjektmi v regiónoch zapojených do spravodlivej transformácie. Plné využitie tohto nástroja pomôže regiónom transformovať ich ekonomiky spôsobom, ktorý je pre spoločnosti prijateľný.“

Článok pokračuje pod reklamou

Úverový nástroj pre verejný sektor ponúka subjektom verejného sektora s naplánovanými investičnými projektmi v zasiahnutých regiónoch kombináciu pôžičiek EIB a grantov EÚ, čím sa účinne znižuje finančné zaťaženie verejných finančných zdrojov.

Stratégiou je klimaticky neutrálne hospodárstvo

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová dodala, že: „Európska zelená dohoda je našou stratégiou na dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva a politika súdržnosti pomôže dosiahnuť naše ekologické ciele spravodlivým spôsobom. Vďaka tejto dohode s EIB poskytne úverový nástroj pre verejný sektor orgánom verejnej moci v regiónoch a územiach, ktoré najviac potrebujú podporu, zvýhodnené úverové podmienky pre projekty, ktoré negenerujú dostatočné príjmy na to, aby boli finančne životaschopné. Európska komisia a EIB budú naďalej spolupracovať na podpore spravodlivej transformácie, ktorá nikoho neopomína.“

Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčová súčasť Európskej zelenej dohody

Odklon od ťažby uhlia a energetickej a priemyselnej výroby s vysokými emisiami CO2 predstavuje sériu transformácií:

  • energetickú transformáciu s cieľom nájsť nové zdroje na výrobu tepla a elektriny;
  • environmentálnu transformáciu s cieľom znížiť napríklad znečistenie lokalít ťažby;
  • sociálno-ekonomickú transformáciu s cieľom prilákať nových zamestnávateľov na vykompenzovanie strát pracovných miest a príjmov z daní;
  • transformáciu infraštruktúry ako nevyhnutný predpoklad na prilákanie nových sektorov do regiónov.

Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý je kľúčovou súčasťou Európskej zelenej dohody, rieši sociálne a ekonomické účinky prechodu na klimatickú neutralitu.

Zdroj: EIB / úprava redakcia