HR/PersonalistikaManažment xa Publikované 25. mája 2022 zobraziť celý profil

Na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk je spustená elektronická služba zasielania informačnej karty, ktorou si zamestnávateľ, resp. informujúca organizácia splní informačnú povinnosť voči úradu práce, sociálnych vecí s rodiny, v zmysle § 23b zákona o službách zamestnanosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny už nebude potvrdzovať zaslané formuláre informačných kariet, ale  bude pre zamestnávateľa vydávať dokument „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“, ktorý bude zasielať do elektronickej schránky zamestnávateľa / informujúcej organizácie.

Rôzne možnosti zasielania

Zamestnávatelia môžu naďalej využiť možnosť zasielania formulárov informačných kariet listinnou formou prostredníctvom pošty alebo osobným podaním. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) však upozorňuje na zmenu vzorov formulárov, ktoré sú dostupné na webstránke ústredia práce.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Prostredníctvom informačnej karty nahlasujú zamestnávatelia aj zamestnancov, ktorým bolo udelené národné vízum . Od 1. apríla 2022 nadobudli účinnosť nariadenia vlády SR, ktorými sa spúšťa zrýchlená schéma udeľovania národných víz pre zjednodušený prístup vodičov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín na slovenský trh práce.

Chcú zrýchliť tempo

Cieľom nariadení je skrátiť procesy zamestnávania vo vybraných nedostatkových profesiách. V súlade s týmto cieľom je aj uľahčenie nahlasovania alebo odhlasovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej komunikácie s úradom.

Zdroj: ÚPSVaR / úprava redakcia