EkonomikaFinančný manažmentHR/PersonalistikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 14. júna 2022 zobraziť celý profil

Nominálne mesačné mzdy v apríli 2022 medziročne rástli vo všetkých sledovaných odvetviach, prevažne však pomalšie ako inflácia. Najdynamickejšie sa dvihli v ubytovaní, skoro o tretinu. Zamestnanosť vzrástla vo väčšine sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní a stravovaní. Klesla vo vybraných trhových službách a priemysle.

Predbežné dáta o zamestnanosti získavané najmä od veľkých podnikov v apríli 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v 8 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky.

Menej zamestnaných v priemysle

Výraznejšie vzrástol počet zamestnaných v ubytovaní o 16,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3 % a tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 %. Menej ako o štyri percentá sa zvýšila zamestnanosť v doprave a skladovaní, maloobchode, predaji a oprave motorových vozidiel, stavebníctve a vo veľkoobchode. Pokles počtu zamestnaných ľudí do 1 % vykázali dve odvetvia – priemysel, ktorý zamestnáva najviac ľudí, a to o 0,2 % a súčasne vybrané trhové služby o 0,5 %.

Článok pokračuje pod reklamou

V súhrne za prvé štyri mesiace roku 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 8 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 8,9 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,8 %. V predaji a oprave motorových vozidiel sa počet zamestnancov počas prvých štyroch mesiacov 2022 nezmenil, mierny úbytok nastal len v priemysle (o 0,1 %).

Mzdy v ubytovaní vzrástli o tretinu

Priemerná nominálna mesačná mzda v apríli 2022 medziročne vzrástla vo všetkých desiatich sledovaných činnostiach. Najvýraznejšie sa zvýšili mzdy v ubytovaní (o 29,7 % na 908 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 13,1 % na 630 eur). Dvojciferný rast miezd bol zaznamenaný aj v stavebníctve (o 11,9 % na 896 eur), predaji a oprave motorových vozidiel (o 11,6 % na 1 229 eur) a v maloobchode (o 11,3 % na 944 eur). Najnižší rast miezd bol v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, v informačných a komunikačných činnostiach (o 4 % na 2 276 eur). V priemysle, kde je zamestnaných najviac ľudí, mzdy oproti aprílu 2021 vzrástli o 7 %.

Sektor IT zaznamenal pokles

Po zohľadnení vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) sa reálne mzdy zvýšili len v troch z 10 sledovaných odvetví, najviac v ubytovaní, a to až o 16 %. Uvedený rast je reakciou na pokračujúci rozbeh po takmer úplnom pandemickom zastavení služieb, a tiež skutočnosti, že dlhodobo v tomto sektore ekonomiky sú zárobky zo všetkých odvetví najnižšie. Reálna mzda klesla najvýraznejšie v informačných a komunikačných činnostiach o 7 %, vo vybraných trhových službách o 5,7 % a v doprave a skladovaní o 5,5 %.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

V súhrne za prvé štyri mesiace roku 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 27,5 % (dosiahla 862 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali informačné a komunikačné činnosti o 6,2 % (2 260 eur). Po zohľadnení inflácie mesačná mzda reálne vzrástla v 6 odvetviach, najviac v ubytovaní (o 16 %). Naopak, najvyšší pokles reálnej mzdy bol v informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 %.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky / úprava redakcia