SlovenskoTechnológie a inovácieTrendy a inovácie xa Publikované 28. januára 2022 zobraziť celý profil

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí 1. februára vlastný pracovný portál, prostredníctvom ktorého si zamestnávatelia môžu splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest.

Nahradí portál ISTP

Portál vo vlastníctve a správe ministerstva práce bol vytvorený podľa jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Nahradí tak doteraz používaný portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP). Na novej platforme si môžu hľadať prácu uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Webstránku spustia 1.2.2022

V zmysle zákona o službách zamestnanosti sú  zamestnávatelia  povinní nahlásiť voľné pracovné miesto spolu s jeho charakteristikou miestne príslušnému úradu práce, a to osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom partnerských portálov. Na splnenie si zákonnej povinnosti začne slúžiť aj nový portál voľných pracovných miest –  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk , ktorý sa spúšťa do produkcie 1. februára 2022. Všetky pracovné ponuky nahlásené na portáli ISTP do 28. januára do 16,00 hod budú automaticky presunuté na nový portál služby zamestnanosti. 

Článok pokračuje pod reklamou

Osobný profil uchádzačov

Občania v evidencii uchádzačov o zamestnanie sú povinní aktívne si hľadať prácu a preukazovať ich úsilie o hľadaní zamestnania príslušnému úradu práce. Portál voľných pracovných miest predstavuje úradnú platformu na hľadanie zamestnania, ktoré zodpovedá predpokladom a preferenciám uchádzačov prostredníctvom párovania ich požiadaviek s ponukou pracovných miest. Uchádzači budú mať na novom portáli automaticky vytvorený osobný profil, ktorý bude obsahovať všetky údaje uvedené pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tzn. životopisné informácie o ich vedomostiach, schopnostiach a nimi preferované pracovné pozície. 

Úrady o novinke informovali listami, aj osobne

Zamestnávatelia boli o vytvorení nového portálu a spôsobu jeho používania informovaní listom. Uchádzači o zamestnanie, ktorí sú vedení v evidencii úradov práce, sú postupne informovaní ich zamestnancami úradov. Zámerom portálu je vytvoriť vhodné online prostredie, ktoré bude integrovať ciele zúčastnených strán, tzn. pomôže zamestnávateľom obsadiť pracovné pozície kvalifikovanými kandidátmi a uchádzači o zamestnanie si môžu nájsť vhodnú prácu podľa svojich predstáv.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / úprava redakcia