EkonomikaSlovensko xa Publikované 13. apríla 2018 zobraziť celý profil

Zákon o dani z poistenia bude prehľadný, jednoduchý a nebude sa dotýkať produktov životného poistenia. Ministerstvo financií SR urobilo po ukončení pripomienkového konania v návrhu zákona viacero zmien. Poistnou daňou sa v plnej miere nahradí 8%-ný odvod z neživotného poistenia, ktorý v súčasnosti platia poisťovne.

Návrh zákona predkladá ministerstvo financií sociálnym partnerom, ktorí o ňom budú rokovať na pondelkovom stretnutí Hospodárskej a sociálnej rady

Nová daň z poistenia bude mať jednotnú 8%-nú sadzbu, ktorá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou PZP, ktoré zostane aj naďalej zodvodnené 8%-ným odvodom. Ministerstvo financií akceptovalo časť pripomienok, o ktorých rokovalo s odborníkmi v rámci rozporových konaní, čím vyšlo v ústrety požiadavkám trhu.

Nová poistná daň nahradí v súčasnosti platný poistný odvod a poisťovne tak v zásade nemusia zvyšovať poistné pri všetkých zmluvách, tak ako to avizovali. Tým, že v platnosti bude iba jedna sadzba, celý systém bude jednoduchý a prehľadný a nedôjde k zvýšeniu administratívnej náročnosti, či potrebe veľkých zmien v IT systémoch. Poistná daň je štandardný nástroj, ktorý sa bežne používa vo väčšine krajín Európskej únie.

„Týmto krokom bude zabezpečená daňová férovosť pri poskytovaní tovarov a služieb. Poisťovacie služby v Európskej únii totiž nepodliehajú na základe smernice dani z pridanej hodnoty a je preto prirodzené, že sme hľadali spôsob, ako dosiahnuť spravodlivý systém“, uviedol minister financií Peter Kažimír.

Dopady zákona by tak klienti poisťovní nemali nijako pocítiť. Daň budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, a preto je rezort financií toho názoru, že nie je potrebná zmena platných zmlúv. Okrem toho, klienti si môžu vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najlepšie podmienky.

Poisťovne majú naopak niekoľko možností, ako ceny poistného pre klientov udržať na súčasných úrovniach, či už je to optimalizácia činnosti, zníženie nákladov (napr. na sprostredkovateľov), alebo zníženie zisku.

Zákon by mal začať platiť od októbra tohto roka.

zdroj: Ministerstvo financií