EkonomikaSlovensko xa Publikované 11. januára 2018 zobraziť celý profil

Touto daňou sa nahradí 8%-ný odvod z neživotného poistenia, ktorý v súčasnosti platia poisťovne. Ide o štandardný nástroj, ktorý sa bežne používa vo väčšine krajín Európskej únie. Nová daň by mala mať 7 sadzieb a to od 0% pri vybraných odvetviach životného poistenia až po 18%-nú sadzbu pri poistení luxusných lodí a lietadiel používaných na rekreačné účely.

Nová daň nahradí už existujúci poistný odvod

Ministerstvo financií preto nevidí dôvod na zvyšovanie cien poistenia, nakoľko vo väčšine oblastí sa odvod nahrádza daňou v rovnakej výške. Poisťovne by preto nemali z tohto titulu zvyšovať ceny poistenia. Okrem toho, klienti si môžu vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najlepšie podmienky a ktorá nepremietne daň do zvýšenia cien. Klienti poisťovní sa teda nemusia z tohto titulu obávať zvyšovania cien poistného.

„Vnímame to ako civilizované opatrenie. Daň z poistenia využíva väčšina krajín Európskej únie a to hlavne preto, že poisťovacie služby sú v Európskej únii na základe smernice oslobodené od dane z pridanej hodnoty. To znamená, že je to jedna z foriem, ako zabezpečiť daňovú férovosť z hľadiska poskytovania tovarov a služieb“, uviedol minister financií Peter Kažimír.

Ministerstvo financií zastáva názor, že poisťovne majú niekoľko možností, ako naopak svoje ceny ešte znížiť, či už znížením zisku, optimalizáciou svojej činnosti, alebo znížením nákladov (napr. na sprostredkovateľov).  Daň budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne. Na väčšinu odvetví neživotného poistenia sa bude uplatňovať sadzba dane 8 %.

To znamená, že oproti súčasnosti nedôjde k žiadnej zmene, pretože aj v súčasnosti sa z neživotného poistenia odvádza 8% ný odvod. Naopak až k 50% nému  zlacneniu vo forme nižšej sadzby dane dôjde napríklad  pri poistení úrazu či choroby, kde sa navrhuje 4% sadzba dane. Maximálna daň z poistenia sa dotkne luxusu a to vo forme 18% sadzby dane pri poistení lietadiel a lodí využívaných na rekreačné účely.

Pre oblasť životného poistenia sa zavádza sadzba dane vo výške 2%. Vyššia 3% sadzba dane sa slovenských klientov poisťovní nedotkne, nakoľko sa vzťahuje na druhy poistenia, ktoré na Slovensku nie sú využívané.
Novela zákona by mala začať platiť od októbra roka 2018.

zdroj: Ministerstvo financií