EkonomikaPodnikaniePodpora startupov xa Publikované 10. mája 2017 zobraziť celý profil

Dve výzvy na podporu inovácií za 217 miliónov eur sú zrušené, výzva na podporu inovácií a technologického transferu bude dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov uzavretá.

BRATISLAVA 10. mája – Podpory konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu sa dočkal už aj Bratislavský samosprávny kraj. Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR.
Hlavným predmetom podpory je nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, alebo pri inovácii produkčného procesu. Grant je však obmedzený iba na nasledovné štyri činnosti: počítačové programovanie (okrem tvorby počítačových hier, architektonické činnosti, reklamné agentúry a špecializované dizajnérske činnosti.

Špecifické kritéria pre hodnotenie projektov

Posudzovať sa bude cena pracovného miesta, potenciál tvorby pridanej hodnoty, či inovačný potenciál projektu. Do hodnotenia však vstupuje aj oprávnenosť výdavkov na projekt, finančná situácia žiadateľa, či príspevok projektu k plneniu cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.
Na výzvu sú vyčlenené iba štyri milióny eur a uzávierka prvého hodnotiaceho kola je už 31. júla. Preto odporúčame odovzdať čo najkvalitnejší projekt,“ informoval Tamás Szőke, grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk.

TIP:
Projektové žiadosti na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom samosprávnom kraji si môžete napísať pod vedením skúsených konzultantov.

Mentoringový program „projektová Fabrika“ otvára svoje brány už 6. júna 2017

Novinky v ďalších grantových výzvach

Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na podporu inovácií a technologického transferu plánuje ukončením 4. hodnotiaceho kola výzvu uzavrieť.
Ako ďalej informoval rezort, termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola, t. j. 15. mája 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratný finančný príspevok. Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné v rámci tejto výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie finančnej podpory.

Zdroj: Portál GrantExpert.sk poskytuje detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov, notifikácie o aktuálnych výzvach, posúdenie oprávnenosti projektového zámeru a výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií.