EkonomikaFinančná správaSlovensko xa Publikované 2. augusta 2018 zobraziť celý profil

Zaujímavá likvidácia alkoholu sa naskytla košickým colníkom. Pri pohľade na likvidáciu by nejeden pivár, či vinár zaplakal, ale len do momentu, kým by nezistil, čo sa vo fľašiach skutočne nachádza.

Viac ako 8 500 litrov piva, vína a medoviny skončilo v čističke odpadových vôd

Takéto množstvo alkoholu bolo zničené za účasti zamestnancov a colníkov z košického colného úradu. Zaujímavosťou na tomto alkohole bola skutočnosť, že všetok pochádzal od jedného subjektu, ktorý pravdepodobne plánoval distribúciu tohto moku ďalej, k bežnému spotrebiteľovi.
Alkohol sa už navonok javil ako vizuálne nevyhovujúci a odpudivá vôňa nesľubovala gurmánsky zážitok ani vhodnosť priameho konzumu, čo bolo neskôr preukázané aj vykonanou expertízou. Dôvodom likvidácie bola aj tá skutočnosť, že subjekt nevedel preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia tohto tovaru a v čase zaistenia bol už dávno po dátume spotreby. Samotnou likvidáciou sa prispelo k ochrane trhu a spotrebiteľa.

Konečné zlikvidovanie prebehlo na prečerpávacej stanici odpadových vôd vyliatím liehu do prítokového žľabu, kde sa zmiešal s odpadovou vodou, ktorá sa prečerpáva do čističky odpadových vôd. Spôsob likvidácie bol určený tak, aby bolo zabránené ďalšiemu možnému použitiu alkoholu a s ohľadom na ochranu životného prostredia.

zdroj: FS SR