EkonomikaKoronavírus COVID-19ManažmentPrávo a legislatívaÚčtovníctvo xa Publikované 21. marca 2020 zobraziť celý profil

COVID19: V súčasnej dobe na nás zo všetkých strán vyskakuje slovo „home office“. Čo však toto slovo znamená?  Môže nám zamestnávateľ home office nariadiť? Čo mi počas home officu prináleží? V tomto článku si zodpovieme najčastejšie otázky ohľadom home officu.

Môže zamestnávateľ nariadiť home office?

Nie, nemôže. Avšak v prípade, ak má zamestnávateľ dôvodné obavy, že niektorý jeho zamestnanec je infikovaný, alebo je považovaný za rizikového, môže sa s takýmto zamestnancom dohodnúť, že svoju prácu bude dočasne vykonávať z domu. Treba však poznamenať, že dočasná práca vykonávaná z domu (home office), nie je domáckou prácou, ako ju poznáme podľa §52 zákonníka práce.

Zamestnávateľ sa môže so svojim zamestnancom dohodnúť na home office len príležitostne, za mimoriadnych okolností a len na dočasné obdobie. Samozrejme na to, aby mohol zamestnanec vykonávať home office, musí byť možné samotný druh práce vykonávať aj z domu.

Musí zamestnanec s home officom súhlasiť?

Nie, nemusí. Ak zamestnávateľ s home officom nesúhlasí, resp. druh práce nie je v hodný na výkon z domu, zamestnávateľ musí zvážiť všetky riziká a rozhodnúť sa, či je vhodné zamestnancovi umožniť výkon práce na pracovisku a či jeho prítomnosť nepredstavuje pre ostatné osoby priveľké riziko.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť ochranu zdravia svojich zamestnancov a preto musí zvážiť a prijať potrebné opatrenia. Ak sa zamestnávateľ rozhodne, že takémuto zamestnancovi výkon na pracovisku neumožní, nastane prekážka na strane zamestnávateľa a samotnému zamestnancovi tak patrí náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

Patrí zamestnancovi počas home officu nárok na stravné lístky?

Áno, zamestnanec má nárok na stravné lístky aj počas home officu a to vtedy, pokiaľ každý pracovný deň odpracoval viac ako 4 hodiny. Zamestnancovi za splnenia tejto podmienky patria stravné lístky bez ohľadu na to, či svoju prácu vykonáva doma, alebo na pracovisku. Dôkazné bremeno v tomto prípade však nesie zamestnanec, čo preňho znamená povinnosť viesť si evidenciu počtu odpracovaných hodín.

video k téme: