eKasaFinančná správaKontrolyPodnikanie xa Publikované 18. júla 2019 zobraziť celý profil

Systém eKasa funguje. Finančná správa informovala o výsledkoch prvých kontrol spojených s eKasou. V kontrolách bude pokračovať aj ďalej. Zamerať sa chce aj na kontrolu evidencie rekreačných poukazov a daňových licencií.  

„Máme za sebou prvé dva týždne fungovania eKasy v ostrej prevádzke a môžem skonštatovať, že eKasa funguje v normálnom režime. Potvrdzujú to aj čísla: v systéme eKasa vydáva pokladničné doklady viac ako 100 000 pokladníc a denne evidujeme v systéme eKasa v priemere vyše 2,5 milióna vydaných pokladničných dokladov,“ vysvetlila prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

eKasa je povinná od 1. júla pre všetkých podnikateľov, ktorí aj doteraz evidovali tržbu. Jediná úprava nastala iba pri pokutách, keď poslanci NR SR zaviedli prechodné obdobie do konca roka pre neudeľovanie pokút tým podnikateľom, ktorí požiadali o pridelenie kódu eKasa klient a čakajú na dodanie svojej online registračnej pokladnice ORP.

V súvislosti so spustením systému avizovala finančná správa kontroly. Ako upozornila prezidentka finančnej správy L. Wittenbergerová: „Ešte predtým, ako sme začali s kontrolami, rozposlali sme podnikateľom softwarningové upozornenia, aby sme im pripomenuli ich zákonnú povinnosť. Až následne sme pristúpili k samotnému preverovaniu.“ 

Doterajšie výsledky týchto kontrol zhrnul generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík finančnej správy Ladislav Hanniker: „Z takmer 400 kontrol 200 skončilo s nálezom. Udelili sme sankcie vo výške približne 47 000 eur, najviac pokút bolo za nezaevidovanie tržby v celkovej výške viac ako 17 000 eur.“ 

Tento týždeň v kontrolách finančná správa pokračuje.Chcem upozorniť, že nie je našim primárnym cieľom pokutovať, aj napriek tomu, že zo zákona pokuty udeliť musíme, ale snažíme sa kontrolami upozorňovať na nové povinnosti a docieliť, aby o kód eKasa požiadali všetci, ktorí oň požiadať mali,“ doplnil Hanniker.

Pokuty sú vysoké, pričom sa pohybujú od 330 eur, pri opakovanom porušení násobne viac, až do 20 000 eur, pričom hrozí aj odňatie živnostenského oprávnenia 

Generálny riaditeľ Hanniker informoval aj o výsledkoch kontrolnej akcie zameranej na virtuálne registračné pokladnice. „Pri VRP sme sa zamerali na odhalenie potenciálnych podvodov, napríklad časovo nevyvážený obrat pri používaní VRP, časovo nevyvážený počet vydaných blokov na VRP, riešili sme aj prípady podnikateľov, ktorí na evidenciu tržieb používajú iné klientske prostredie ako to, ktoré je zriedené finančnou správou a mnohé ďalšie.“  

Finančná správa však v tomto období realizuje aj ďalšie kontroly

Colné úrady na festivaloch kontrolujú nielen evidenciu tržieb, ale najmä sa zameriavajú na kontrolné známky na alkohole a cigaretách. Cieľom je, aby sa na festivaloch nepodával nelegálny alkohol a nepredávali nelegálne cigarety. Finančná správa sa chce sústrediť aj na kontrolu využívania rekreačných poukazov a ich evidenciu v účtovníctve, kontrolovať bude aj daňové licencie za roky 2014 – 2017. O výsledkoch kontrol bude informovať.

zdroj: FS SR