PodnikanieZaujímavosti xa Publikované 11. októbra 2018 zobraziť celý profil

Per aspera ad astra – ťažkou cestou ku hviezdam! Toto motto i krédo je príznačné pre húževnatých ľudí, ktorí niečo veľké v živote dokázali. Uspeli najmä preto, že dokázali každú prekážku, problém a nevýhodu pretaviť do svojej výhody a úspechu. Ako teda postupovať principiálne a efektívne, ak chceme uspieť v akomkoľvek biznise dlhodobo, hoci krátkodobo sa nám nedarí? Možno nám pomôžu aj štyri dobré víly zvané Odvaha, Rozvaha, Súvaha a Prevaha. Počuli ste už o tomto obľúbenom štvorlístku pragmatikov života, prosím?

Odvaha

Kto sa bojí nesmie do lesa. Aj najťažšia cesta na svete sa v živote začína prvým krokom. A na ten treba nabrať odvahu. Zatiaľ čo neúspešní ju často ešte stále len zbierajú, úspešní to už dávno dali. Zvládli to a vykročili, hoci im odvaha spočiatku chýbala, ale dokázali sa prekonať a rozchodiť to.
Strach je bariérou a brzdou mnohých múdrych, ak sa nedokážu s ním vysporiadať a radšej zostávajú v rovine bojkov a rojkov. Každé potknutie je predsa zdrojom skúsenosti a poučenia. Zamilujte si slovo rozvaha – a rozhodnite sa rozumne pre efektívny postoj, systém, proces i postup.
Nebojte sa komunikácie aj keď je krízová. Viac o tom v prípade potreby pozri v knihe: Komunikácia v konflikte a kríze.

Rozvaha

Zamilujte si slovo húževnatosť (vytrvalosť) a zabudnite na slovo dokonalosť. Napríklad sa zaľúbte do hesla typu: „Radšej ako trápiť sa nad tým, že nie som dokonalý, je tešiť sa z toho, že som každý deň dokonalejší“. A naučte sa myslieť v paralelných dejoch a plánovať v alternatívnych scenároch.
Najlepší stratégovia a plánovači sveta tak robia (v prípade záujmu viac o tom aj v mojej knihe SEBAROZVOJ). Vždy pri vážnej veci načrtnú tri možnosti – katastrofický scenár (čo najhoršie sa môže stať), optimistický scenár (čo najlepšie sa môže stať) a realistický (čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou aj stane, lebo je to akási zlatá stredná cesta a produktívny kompromis medzi katastrofickým a optimistickým scenárom).

Súvaha

Matematika a účtovníctvo patria medzi najpresnejšie disciplíny, ale aj pri nich platíme daň zo znalostí (v prípade inšpirácie viac k daniam ako dennej potrebe ľudstva aj v knihách Daňová prevencia v príkladoch praxe a Daňová kontrola očami praxe).

Z hľadiska ekonómie a financií homo sapiens (človek múdry) denne rieši mnohé súvahy, kde sa rozhoduje čo robiť medzi dobrom a zlom, dňom a nocou, svetlom a tmou, ziskom a stratou, výhodami a nevýhodami, atď. Základnou ideou súvahy je, že aktíva a pasíva sa majú rovnať. Elementárny fundament z prírody ako doteraz neprekonanej a najlepšej učiteľky človeka nabáda k symetrii, harmónii a rovnováhe.
To všetko spĺňa aj súvaha, ktorá podčiarkuje potrebu vybilancovanosti medzi stranou „Má dať“ a stranou „Dal“. Aj človek v živote nemôže len brať, ale musí aj dávať.

Prevaha

V pomyslenom zápase človeka s akýmkoľvek neúspechom, nezdarom, problémom alebo inak náročnou životnou situáciou a ošemetným časopriestorom je paradoxne najväčším nepriateľom človeka človek sám. Jebo obmedzenia a limity, hoci často aj obmedzenosť iná (napr. mentálna, kreatívna, zdravotná, kondičná, energetická…).

Preto by mal neustále kultivovať a precizovať svoj životný postoj. Mať jasno v prioritách a pochopiť poradie slov Pohodou k prosperite (viac o tom v knihách Pohodou k prosperite II. alebo Pohodou k prosperite III.), lebo je to v protiklade emocionálnych rovníc a životných vzorcov väčšiny zdedených od ich rodičov. Tí ich učili, že najprv faru, potom Maru. Lebo sami nechápali, že BYŤ (duševné bohatstvo) je pre človeka oveľa viacej ako MAŤ (materiálne bohatstvo).

Prevaha znamená aj byť aktívny, nie pasívny. Hľadať spôsoby ako sa vec dá riešiť, nie dôvody prečo sa riešiť nedá. Najmä však mať prevahu činov nad realitou slov.