EkonomikaManažmentPodnikanie xa Publikované 7. októbra 2019 zobraziť celý profil

Konkurenčný boj sa zvádza na všetkých úrovniach trhu. Je jedno či je to v podnikateľskom prostredí alebo v zamestnaneckom. Napriek tomu, že je nezamestnanosť na nízkom bode, v top manažmente nemá nikto nič isté.  Štúdiom MBA dokážete svoje miesto zaručiť a pri najlepšom si kariérne polepšiť.

Master of Business Administration (MBA) predstavuje profesijné postgraduálne vzdelanie, ktoré sa zameriava predovšetkým na praktické znalosti a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov moderného manažmentu. Študenti MBA programov na European School of Business & Management (ESBM) sa naučia predovšetkým otvoriť svoju myseľ novým informáciám a nápadom, čo im umožňuje nahliadnuť do profesijných problémov v úplne inom svetle.
Riešiť problémy efektívnym a konštruktívnym spôsobom v súlade s celkovým konceptom riadenia danej spoločnosti. Dôvodov, prečo študovať MBA na ESBM je hneď niekoľko:

 1. Štart úspešnej kariéry alebo kariérny postup
  Úspešným absolvovaním štúdia vysielate svojmu nadriadenému a všetkým potencionálnym zamestnávateľom znamenie, že máte záujem sa ďalej profesijne rozvíjať, ste flexibilný, vzdelaný a otvorený novým veciam. Takéto kvality sú u zamestnancov veľmi žiadúce a predurčujú ich ku kariérnemu postupu. Nezávislý výskum uskutočnený poprednou agentúrou MEDIAN ukázal, že 87% absolventom – zamestnancom sa zlepšila pracovná pozícia alebo postavenie v podniku vďaka titulu MBA.
 2. Špecializácia, zmena profesnej orientácie
  Zisk titulu MBA je ideálna príležitosť na zmenu profesijného zamerania, zvlášť v prípadoch keď absolvent vysokej školy zistí, že teoretické vedomosti nevie adekvátne uplatniť. Moderná flexibilná forma umožňuje štúdium napríklad aj ženám na materskej dovolenke alebo ľuďom hľadajúcim nové zamestnanie.
 3. Zdokonaľovanie firmy
  V dnešnom svete nemilosrdného biznisu majú často podnikatelia problémy udržať krok s konkurenciou. Pre študentov v takej situácii je vhodný MBA program doslova darom z nebies, ktorý môže zachrániť Vaše podnikanie. V prieskume od agentúry MEDIAN uviedlo 93% absolventov – podnikateľov, že behom štúdia na ESBM rozšírili svoje podnikanie a zvýšili svoje obraty.
 4. Nadväzovanie profesijných kontaktov
  Študenti sa stretávajú s ostatnými rovnako zameranými ľuďmi a môžu si s nimi aj s profesionálnymi lektormi vymieňať cenné praktické skúsenosti. Či už počas výučby, tak aj na odborných prednáškach alebo spoločenských akciách, ktoré škola usporadúva si môžu vybudovať väzby a kontakty, ktoré im môžu pomôcť do budúcna.

Na ESBM majú študenti na výber z pestrej palety 20-tich špecializácií, ktoré vedú profesionálni lektori zameraní na prax. Vyučovanie prebieha prostredníctvom seminárov, ktoré sa uskutočňujú v Prahe s kombinovaním online štúdiom.  Štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou Slovenčiny. Štúdium na ESBM podľa výskumu agentúry MEDIAN odporúča 99% absolventov.

Návratnosť investície do štúdia do dvoch rokov potvrdilo 71% respondentov. Buďte jedným z týchto spokojných absolventov aj Vy! Podajte si prihlášku už dnes! Vyplnenie prihlášky nezaberá veľa času a je veľmi jednoduché. Prihlášku vyplníte tu.