PodnikaniePrávo a legislatíva xa Publikované 16. januára 2019 zobraziť celý profil

Bratislavská kancelária najväčšej česko-slovenskej právnickej firmy HAVEL & PARTNERS začala spolupracovať s mestom Košice na doriešení vzťahov so spoločnosťou EEI s.r.o., ktoré sa týkajú prevádzkovania parkovacích miest v Košiciach.

„Naša kancelária je pripravená poskytnúť mestu Košice všetku súčinnosť a využiť svoje dlhoročné skúsenosti s týmto typom sporov. Náš právny tím, ktorý sa špecializuje na obchodné interakcie medzi verejným a súkromným sektorom, patrí k najväčšíma najskúsenejším na Slovensku aj v Českej republike. Veríme, že vďaka nášmu odbornému a personálnemu zázemiu dokážeme pomôcť mestu Košice pri riešení vzniknutej situácie,“ hovorí Ondřej Majer, jeden z partnerov kancelárie, ktorý má kauzu na starosti.

Mesto Košice sa stalo výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania k 1. januáru 2019 na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva.