EkonomikaKoronavírus COVID-19ManažmentSlovensko xa Publikované 2. apríla 2020 zobraziť celý profil

Každý zamestnávateľ si plne uvedomuje, že zdravie je len jedno. Tak jeho, ako aj jeho zamestnancov. Napriek rizikám, ktoré v súčasnosti koronavírus predstavuje, nemôžu všetky spoločnosti na Slovensku úplne zastaviť prevádzku. Z tohto dôvodu nás zaujímalo, ako chránia firmy svojich zamestnancov počas celoštátneho krízového režimu.

V týchto dňoch už drvivá väčšina zamestnaných Slovákov pracuje v dočasnom režime home office. Okrem hrozby nebezpečného vírusového ochorenia však obyvateľov aj naďalej trápia bežné starosti, ako sú napríklad bolesti kĺbov, zubov či zhoršený zrak. Špecifický pracovný segment v danej situácii predstavujú ostatné prevádzky poskytujúce zdravotnú starostlivosť a taktiež spoločnosti, ktoré môžu priamo a priaznivo ovplyvniť našu ohrozenú imunitu.

Vzhľadom na to, že vyrábame výživové doplnky, ktorých zloženie prispieva k správnej funkcii imunitného systému, každý zo zamestnancov ich začal svedomito užívať, prípadne pokračuje v ich užívaní. Na pracovisku sme okrem iného zaviedli dezinfekciu ozónom, ktorá sa automaticky spúšťa v nočných hodinách,“ približuje firemné nariadenia Ing. Adrián Doboly z biotechnologickej spoločnosti Natures. Tá momentálne obmedzila styk s obchodnými partnermi na minimum a ak sú nevyhnutné, tak jedine v ochrannom rúšku.

Zubár na home office prejsť nemôže

Ak by niekomu napadlo, že si v čase karantény zájde napríklad za zubárom, aby mu dal do poriadku chrup, na ktorý inokedy nemá čas, tak nepochodí.

Administratívni pracovníci vykonávajú prácu z domu a zubári majú k dispozícii všetky bezpečnostné prvky. Dezinfekcie, rúška, rukavice sú samozrejmosťou. Priestory pravidelne dezinfikujeme, čistíme, ošetrujeme prostriedkami na to určenými,dopĺňa Daniel Kodaj z Dr. Martin zubnej kliniky, ktorá až do odvolania prijíma za prísnych bezpečnostných opatrení iba akútne stavy. Rovnako tak je nariadený dostatočný odstup medzi jednotlivými pacientmi v čakárni alebo v ambulancii.

Prišlo aj na najhoršie – zatvorenie prevádzok

Z ekonomického hľadiska sú na tom zrejme najhoršie spoločnosti, ktoré zákazníkom poskytujú doplnkový tovar, navyše primárne v kamenných predajniach. Aj tu zamestnávatelia nemajú na výber a v prvom rade musia dbať tak na zdravie svojich zamestnancov, ako aj svojich zákazníkov.

Skúsení zamestnávatelia vývoj situácie s koronavírusom sledovali od počiatku, teda už v čase, kedy pandémiu hlásili z Číny. V maximálne možnej miere sa snažili v predstihu pripraviť na prípadné zhoršené podnikateľské podmienky aj u nás na Slovensku.

Situáciu sme pozorne sledovali už v čase čínskej epidémie, keď nikto nepredpokladal, že zasiahne aj našu krajinu. Najväčším problémom sa javili zahraničné dodávky tovaru. Len čo sa vírus objavil u nás, dodržiavali sme všetky nariadenia a odporúčania, Dominik Rusňák, konateľ siete TOYETO s vnímavými hračkami, ktorá zamestnancom z centrály nariadila prácu z domu a zrušila im pracovné cesty.

Z vlastnej iniciatívy následne ešte pred nariadením vlády pristúpili k najhoršiemu, a to k zatvoreniu kamenných prevádzok napriek tomu, že pre spoločnosť predstavujú podstatnú časť príjmu. V prevádzke je len sklad, kde sú pracovníci rozdelení na menšie tímy. Tie sa v práci striedajú za prísnych bezpečnostných opatrení.

Služby poskytujú v plnom rozsahu

Zdravie zamestnancov je aktuálne kľúčovou prioritou v každej firme. Inak tomu nie je ani v spoločnosti, ktorá je lídrom v kartových a poukážkových systémoch a riešeniach v oblasti stravovania, benefitov a motivácie zamestnancov. Aj tu robia  všetko pre to, aby zaistili bezpečné pracovné prostredie pre tých, ktorí sú pre podnikanie najdôležitejší.

„S účinnosťou od začiatku marca sme pozastavili akékoľvek medzinárodné pracovné cesty. Na našich pracoviskách sme zaviedli preventívne hygienické opatrenia na zníženie rizika infekcie pracovníkov a zvýšili ich účinnosť pravidelnou edukáciou zamestnancov. Zaviedli sme elektronickú komunikáciu, ktorou sme eliminovali vstup externých návštev na pracovisko a od 13. marca 2020 aktivovali prácu z prostredia domova formou home office až pre 90 % našich zamestnancov.

Na základe osobitých opatrení vlády zo dňa 15. 3. 2020 sme zatvorili všetky pobočky až do odvolania, naše služby však aj naďalej fungujú v plnom rozsahu. Doručovanie objednávok realizujeme v súlade s nariadeniami vlády výlučne prostredníctvom poštových a kuriérskych zásielok,“ vysvetľuje generálny  riaditeľ Edenred Slovakia, Cyril Favel.

Materiály musia dodávať

Mierne odlišný systém bol zo strany vedenia nariadený v spoločnosti zaoberajúcej sa produkciou chemických stavebných materiálov, ktorých výrobu a distribúciu nemožno zastaviť úplne.

„Sklad vydáva tovar v obmedzenom režime, pričom dbáme na ochranu zamestnancov, sociálny dištanc a ochranné prostriedky. Dodávame tovar do výrobnej sféry alebo na stavby. Keďže naše materiály sú v mnohých prípadoch nezameniteľné, sklad nie je možné úplne uzavrieť,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Sika Slovensko Ing. Marek Mikuš.

Firma vzhľadom na špecifickosť svojho produktového portfólia nechce ohroziť vývoj projektov, na ktoré dodáva materiály, preto pristúpila na obmedzený režim. Ochrana zdravia zamestnancov je však aj v tomto prípade na prvom mieste a tí, ktorí môžu pracovať z domu, majú nariadený povinný home office.

Opatrenia, ktoré chod firmy zatiaľ neobmedzujú

Vďaka dostatočne včasnému zavedeniu preventívnych opatrení zatiaľ spoločnosť zameraná na vývoj nanotechnologických stavebných materiálov nepociťuje výraznejšie zmeny v rámci chodu firmy.

Od pondelka 16. 3. 2020 pracujú naši zamestnanci z domu. Toto opatrenie sme zaviedli predbežne na dva týždne. Všetky urgentné záležitosti komunikujeme cez telefón a e-mail. Zamestnanci boli poučení o súčasnom mimoriadnom stave a o tom, ako sa majú chrániť. Naďalej monitorujeme celú situáciu a prispôsobujeme všetky plány tomu, aby nijakým spôsobom neohrozovali našich zamestnancov a ich okolie, vyjadruje sa Anna Maliňáková, Operation Manager zo spoločnosti Helske.

Respirátory a rúška pre zamestnancov aj ich rodiny

Zaujímavým príkladom zodpovednosti je aj spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., ktorá pohotovo zriadila krízový koordinačný štáb. Ten postupne zavádzal jednotlivé opatrenia ako dezinfekcia pracoviska či nariadenie povinnej 14-dňovej karantény pre všetkých zamestnancov, ktorí sa vracali zo zahraničia. Všetci zamestnanci sú navyše prostredníctvom vnútrofiremnej komunikácie pravidelne informovaní o aktuálnom dianí.

„Po zhoršovaní situácie sme následne prijali ďalšie opatrenia, ktoré súviseli so zavedením komunikácie prostredníctvom digitálnej technológie, boli zrušené porady s osobnou účasťou, jazykové vzdelávanie s externými lektormi, bol zamedzený vstup do budovy u nás nezamestnaným ľuďom,vymenúva Ing.

Vladimír Lásik, vedúci oddelenia marketingu spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., kde už v súčasnosti väčšina zamestnancov pracuje z domu. Navyše, za extra prístup možno považovať, že spoločnosť objednala pre všetkých svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov respirátory a rúška.

Domáca karanténa by bez kuchynského nábytku možná nebola

Zrušenie pracovných ciest, home office, dezinfekciu na pracovisku, ako aj ochranné pomôcky zabezpečila aj spoločnosť dominujúca na kuchynskom trhu, ktorá zamestnáva stovky ľudí. Keďže ani v prípade tohto biznis modelu nie je možné úplne zastaviť prevádzku, snažia sa na zdravie zamestnancov, ktorí nemôžu robiť z domu, dbať komplexnejšie.

„Najnovšie dodávame vitamíny a ochranné pomôcky ako okuliare, rukavice, rúška, dezinfekciu, mydlá atď. zamestnancom v prvej línii. Ak máme byť všetci doma, my v Oresi tu aj naďalej budeme pre zákazníkov, ktorí potrebujú kuchyne alebo spotrebiče. Uvedomujeme si, že máme zodpovednosť voči našim ľuďom, ale i voči zákazníkom, ktorí práve na kuchyňu čakajú. Aj vďaka tomu, že sme spoločnosť rodinného typu, dokážeme rýchlo reagovať. Zomkli sme sa a v momente zavretia obchodných prevádzok sme už boli presunutí na e-mailoch, zabezpečili sme všetky odporúčané aj nariadené opatrenia,“ objasňuje Ivana Anna Habalčíková, personálna manažérka spoločnosti Oresi Kuchyne, v ktorej je aj v súčasnej situácii nemenej prioritný tovar na sklade. Predstavitelia spoločnosti sa totiž snažia hľadieť do budúcna a nie iba na najbližšie týždne.