Daňové priznanieEkonomikaPrieskumy a analýzyÚčtovníctvo xa Publikované 21. júla 2022 zobraziť celý profil

Za minulý rok odviedli firmy do štátneho rozpočtu daň vo výške 3,2 miliardy eur. V porovnaní s rokmi 2020 a 2019 ide o nárast na úrovni pol miliardy eur.

Najviac sa vlani darilo priemyselným spoločnostiam, veľkoobchodu, maloobchodu, finančným či poisťovacím firmám. Finančná správa očakáva ešte nárast dane z príjmov právnických osôb.

Firmy priznali 3,2 miliardy

Z daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb (DPPO)  podaných k 30. júnu 2022 vyplýva, že firmy priznali za zdaňovacie obdobie roku 2021 celkovú daň vo výške 3,2 miliardy eur. V porovnaní s rokmi 2019 aj 2020 to predstavuje nominálny nárast o takmer pol miliardy eur, čiže 18,2 %. V minulom roku sa najviac darilo firmám v priemyselnej výrobe a v maloobchode či veľkoobchode.

Článok pokračuje pod reklamou

Finančná správa eviduje nominálny medziročný rast v sume 186 miliónov eur (35 %) v odvetí priemysel a 108 miliónov eur (22,5 %) vo veľkoobchode a maloobchode.

Presné čísla budú po septembri

Výrazne vyššiu daň medziročne priznali aj spoločnosti z finančného sektora, podnikajúce v oblasti nehnuteľností či odborných činností. Uvedené čísla však nie sú konečné. Finančná správa očakáva ďalší nárast priznanej DPPO vzhľadom k tomu, že viaceré (aj veľké) daňové subjekty s príjmami zo zahraničia majú termín podania daňového priznania k dani z príjmov do konca septembra 2022.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia