EkonomikaFinančná správaPodnikanieSlovensko xa Publikované 3. októbra 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa rozposlala ďalšie softwarningové upozornenie. Tentokrát tým daňovým subjektom, ktorí nepodali daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za rok 2017 v stanovenej lehote. Oznámenie bolo odoslané približne 50 000 daňovým subjektom.

Takmer 90% daňových subjektov si splnilo povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov v stanovenej lehote (buď v riadnom termíne do konca marca, alebo v predĺžených termínoch). Obchodným spoločnostiam (právnickým osobám), ktoré tak nespravili, poslala finančná správa softwarningové upozornenie na nepodanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 v lehote.

V upozornení ich zároveň vyzvala na podanie daňového priznania – v zmysle zákona elektronicky prostredníctvom štruktúrovaného platného tlačiva.
Softwarningové upozornenia posiela finančná správa už od konca minulého roka. Pravidelne zasiela do elektronických schránok na portáli finančnej správy napríklad upozornenia na zistené rozdiely medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH, na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb, na daňový nedoplatok, ale napríklad aj ako upozornenie na posledný deň splatnosti daňovej pohľadávky evidovanej na spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, liehu, piva či vína.

O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie modernej finančnej správy, ktoré slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností.

Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie.