EkonomikaFinančná správaSlovensko xa Publikované 7. mája 2018 zobraziť celý profil

Škodu za 1,4 milióna eur len na dani z pridanej hodnoty (DPH) mala spôsobiť zamestnankyňa trenčianskej predajne automobilov, ktorá od roku 2013 vystavovala fiktívne odberateľské faktúry a ich úhrady cez registračnú pokladňu za služby ako sprostredkovanie, prenájom či opravy. Na podvod prišli colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS), na prípade pracovali dlhšie obdobie.

Colníci z KÚFS preverovali podvodné konanie pracovníčky predajne automobilov v Trenčíne. Tá mala od roku 2013 vystavovať fiktívne odberateľské faktúry a ich úhrady cez registračnú pokladňu za služby ako sprostredkovanie, prenájom, opravy a podobne. Konateľ spoločnosti tvrdil, že o konaní svojej zamestnankyne vôbec netušil. Okrem nej mali byť však do páchania trestnej činnosti zapojené ďalšie tri osoby. Predbežná škoda len na DPH bola vyčíslená na 1,4 milióna eur.

Faktúry v hodnotách nad 5 000 eur uhrádzali odberatelia bezhotovostným prevodom

Na tento účel používala zamestnankyňa spoločnosti bankový účet svojej dcéry, na ktorý banka vydala osem bankomatových kariet. Od roku 2013 do 2017 prešli cez tento účet viac ako 2 milióny eur. Finančné čiastky boli vyberané v hotovosti a po odpočítaní provízie vo výške od 2,5% do 5% z celkovej hodnoty faktúr doručené naspäť odberateľom. V účtovníctve, v povinnej daňovej evidencii a následne v podaných daňových priznaniach a v kontrolných výkazoch DPH za jednotlivé zdaňovacie obdobia, sa obchodné transakcie neuvádzali. Napriek tomu si odberatelia uplatňovali práva na odpočítanie DPH a znižovali si základy dane z príjmov.

Colníci preto zaistili firme a takmer 30-tim jej odberateľom účtovné doklady. Niektoré z týchto záujmových spoločností už medzičasom podali dodatočné daňové priznania a doplatili DPH a DPPO do štátneho rozpočtu vo výške viac ako 500 000 eur.
Za trestný čin skrátenia dane a poistného hrozí trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.

zdroj: Finančná správa