Duševné vlastníctvoEkonomikaFinančná správaManažment xa Publikované 27. apríla 2018 zobraziť celý profil

Včera 26. apríla sme si pripomenuli Svetový deň duševného vlastníctva. Rastúci počet falšovaných výrobkov predstavuje hrozbu predovšetkým pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Colníci za minulý rok zhabali falzifikáty značkových vecí za takmer 3,5 milióna eur.

V 1 363 prípadoch zadržali colníci tieto veci ešte skôr, ako sa dostali na slovenský či európsky trh

Celkovo pri dovoze zachytili 79 362 ks výrobkov za viac ako 1,5 milióna eur. Išlo najmä o textilný tovar a obuv. Finančná správa za rok 2017 eviduje na domácom trhu 918 prípadov podozrenia z porušenia práv duševného vlastníctva, čo predstavuje 55 747 ks tovaru v hodnote 1 800 396 eur. Najčastejšie zaisteným tovarom boli parfumy, kozmetika a textilný tovar. Hlavným producentom porušujúcim práva duševného vlastníctva naďalej zostáva Čína, kde sa vyrába až 85 % zo všetkých falšovaných produktov.

Trnavskí colníci v roku 2017 odhalili napríklad napodobeniny značkovej posteľnej bielizne za takmer pol milióna eur. Okrem iného zaistili aj 45 000 falzifikátov (hračiek, zapaľovačov, štítkov na kabelky) v hodnote asi 700 000 eur. Nitrianski colníci zachytili v minulom roku „fejky“ revitalizačného o oleja a batohov. Ich predajom by vznikla škoda za 150 000 eur. Bratislavskí colníci zaistili zásielky z Indie, v ktorých sa nachádzali generiká liekov na zvýšenie mužskej potencie a psychiatrických porúch. Chýbalo im povolenie EÚ, na čiernom trhu by ich hodnota presiahla 147 000 eur. Takisto sa im podaril záchyt tisícok kusov bižutérie (prsteňov, náušníc, príveskov, náramkov, náhrdelníkov) v hodnote 700 000 eur.

Porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje značné hospodárske ujmy a rastúci počet falšovaných výrobkov predstavuje hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov

Colné orgány EÚ preto zohrávajú dôležitú pri zabraňovaní dovozu výrobkov, ktoré porušujú práva duševných vlastníkov, na svoje územie. Na túto tému upozorňuje aj Svetový deň duševného vlastníctva, ktorý si každoročne pripomíname 26. apríla, pretože v tento deň v roku 1970 nadobudol účinnosť Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Tento týždeň sa na Slovensku konali rôzne akcie a kampane zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o význame práv duševného vlastníctva (patenty, ochranné známky, dizajny a autorské práva) pri podpore inovácií a tvorivosti


Úrad priemyselného vlastníctva v spolupráci s finančnou správou a občianskym združením Vedecká hračka pripravil pre 250 žiakov a študentov sériu prednášok v spojení s tvorivými dielňami na tému „Tvorivosť a falšovanie“. V Banskej Bystrici sa tiež konala konferencia pod názvom „Ochranné známky“ zameraná na systém ochrany proti falšovaniu v SR, významu ochrany z pohľadu majiteľov ochranných známok a legislatívnym zmenám v tejto oblasti národnom a medzinárodnom kontexte. Zástupcovia finančnej správy prezentovali systém ochrany proti falšovaniu v SR a úlohu colných orgánov pri zistení porušovania práv duševného vlastníctva.

zdroj: Finančná správa