EkonomikaZahraničie xa Publikované 18. mája 2021 zobraziť celý profil

Európska komisia (EK) v utorok prijala oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí s cieľom podporiť spoľahlivý, efektívny a spravodlivý systém zdaňovania podnikov v Európskej únii.

Stanovuje sa v ňom krátkodobá aj dlhodobá vízia na podporu obnovy Európy po pandémii nového koronavírusu a na zabezpečenie primeraných verejných príjmov v nadchádzajúcich rokoch.

Zdaňovanie podnikov v 21. storočí

Cieľom je vytvoriť spravodlivé a stabilné podnikateľské prostredie, ktoré môže podporiť udržateľný rast a dosiahnuť rast zamestnanosti v EÚ a zvýšiť otvorenú strategickú autonómiu kontinentu. V oznámení sa zohľadňuje aj pokrok dosiahnutý v rámci rokovaní skupiny G20/OECD o globálnej daňovej reforme.

Komisia spresnila, že do roku 2023 predloží nový rámec zdaňovania podnikov v EÚ, ktorým sa zníži administratívna záťaž, odstránia sa daňové prekážky a vytvorí sa priaznivejšie podnikateľské prostredie na jednotnom trhu. Vznikne jednotný súbor pravidiel pre daň z príjmu právnických osôb, ktorým sa zabezpečí spravodlivejšie prideľovanie práv na zdaňovanie medzi členské štáty, zníženie byrokracie a nákladov na dodržiavanie predpisov a znížia sa možnosti vyhýbania sa daňovým povinnostiam. 

Článok pokračuje pod reklamou

V oznámení EK sa vymedzuje daňový program na nasledujúce dva roky s opatreniami, ktoré podporujú produktívne investície a podnikanie, lepšie chránia vnútroštátne príjmy a podporujú ekologickú a digitálnu transformáciu.

A do tretice EK prijala v utorok odporúčanie o domácom zaobchádzaní so stratami. Vyzvala členské štáty, aby podnikom umožnili prenos daňových strát aspoň do predchádzajúceho fiškálneho roka. Z toho budú mať prospech podniky, ktoré boli v rokoch pred pandémiou ziskové, čo im umožní kompenzovať straty z rokov 2020 a 2021 daňami, ktoré zaplatili pred rokom 2020. Toto opatrenie bude prínosom najmä pre malé a stredné podniky.

Utorňajšie oznámenie je súčasťou širšieho programu daňovej reformy EÚ na nadchádzajúce roky. Okrem reforiem dane z príjmov právnických osôb stanovených v tomto oznámení, eurokomisia čoskoro predloží aj opatrenia na zabezpečenie spravodlivého zdaňovania v digitálnom hospodárstve a navrhne digitálnu daň, ktorá bude slúžiť ako vlastný rozpočtový zdroj EÚ. Takisto predloží revíziu smernice o zdaňovaní energie a mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) v kontexte Európskej zelenej dohody. 

zdroj: TASR / úprava: redakcia