EkonomikaPodnikanie xa Publikované 29. septembra 2022 zobraziť celý profil

Dôvera slovenských podnikateľov a spotrebiteľov bola v septembri najnižšia od marca minulého roku.

Súhrnný sezónne očistený indikátor ekonomického sentimentu (IES) sa v septembri medzimesačne znížil o 1,2 bodu na úroveň 89,7 bodu. K zhoršeniu tak došlo už štvrtý mesiac po sebe. 

Nepriaznivý vývoj indikátora ovplyvnil najmä pokles dôvery u spotrebiteľov, k miernemu zhoršeniu došlo aj v službách. Naopak, po troch mesiacoch poklesu sa mierne zvýšila dôvera v priemysle, zatiaľ čo v stavebníctve a obchode ostala nezmenená. 

Výrazný prepad

Aktuálna hodnota IES bola pesimistickejšia aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, klesla o 10,4 bodu, za dlhodobým priemerom tak zaostávala o 12,8 bodu.

Hodnota  IES predstavuje vážený aritmetický priemer piatich čiastkových indikátorov dôvery, najväčší vplyv má indikátor dôvery v priemysle (40 %), nasleduje indikátor dôvery v službách (30 %), v stavebníctve (5 %), v obchode (5 %) a spotrebiteľský indikátor dôvery (20 %). Prieskum je koordinovaný Európskou komisiou a vo všetkých členských štátoch EÚ má rovnakú metodiku. Detaily k piatim čiastkovým indikátorom dôvery sú uvedené v osobitnej informatívnej správe.

Zdroj: Štatistický úrad / úprava redakcia