eKasaPodnikanie xa Publikované 15. marca 2019 zobraziť celý profil

Finančná správa vydala prvé dve certifikácie na eKasu spoločnostiam, ktoré splnili všetky podmienky a prešli testovaním. Aktuálne posudzuje ďalších 19 žiadostí o certifikáciu od výrobcov pokladničných programov a chránených dátových úložísk. Ďalšie certifikácie vydá už v nasledujúcich dňoch. Zoznam certifikovaných spoločností je verejne dostupný na portáli finančnej správy. 

Finančná správa zavádza podľa plánu do praxe projekt eKasa – projekt online pripojenia pokladníc na finančnú správu

Dvom spoločnostiam už vydala certifikáciu na dodávanie pokladničných programov a chránených dátových úložísk (CHDÚ) pre eKasu.
Ide o prvých dvoch dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním. V procese testovania finančná správa overuje splnenie zákonných povinností a zároveň overuje či predložené zariadenie bude správne fungovať, ako pre podnikateľa, tak pre finančnú správu.

Poskytovatelia, ktorí získali certifikáciu, už môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská (CHDÚ), ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Finančná správa testuje riešenia ďalších 19-tich žiadateľov.

Certifikácie sa podarilo uzavrieť vďaka intenzívnej komunikácii finančnej správy s výrobcami

Počas spoločných konzultácií im finančná správa poskytovala odborné usmernenia, aby ich riešenia spĺňali požiadavky online registračných pokladníc „ORP“. Aj ďalšie predložené projekty sú vďaka konzultáciám medzi finančnou správou a žiadateľmi pripravené na skoré schválenie, preto finančná správa predpokladá, že väčšina z podaných žiadostí bude vybavená do konca marca 2019.

Testované riešenia by vedeli pokryť väčšinu súčasného trhu s pokladnicami, a to rovnomerne naprieč celým spektrom podnikateľov – malých podnikateľov, sektor HORECA, ale aj väčšie reťazce.

Zoznam certifikovaných dodávateľov je verejný a dostupný priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa – podnikatelia. Zoznam bude finančná správa priebežne aktualizovať podľa vydaných certifikácií.

zdroj: FS SR