Daňové priznanieFinančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 26. februára 2019 zobraziť celý profil

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa blíži. Od júla 2018 je elektronická komunikácia s finančnou správou povinná pre všetky fyzické osoby podnikateľov. Musia byť splnené dve podmienky: musí ísť o fyzickú osobu registrovanú na dani z príjmov na daňovom úrade a zároveň musí byť podnikateľom podľa obchodného zákonníka. Na čo by tieto daňové subjekty nemali zabudnúť ?  

Daňové priznanie už len elektronicky

Finančná správa upozorňuje fyzické osoby podnikateľov, že daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B môžu podať najneskôr do 1. apríla už len elektronicky. S elektronickým podávaním dokumentov je spojených niekoľko krokov, ktoré je potrebné spraviť v dostatočnom predstihu pred samotným podaním daňového priznania.

Na elektronickú komunikáciu je najskôr potrebné sa registrovať na portáli finančnej správy

Fyzické osoby podnikatelia, ktoré doteraz finančnej správe nemuseli podávať žiadne dokumenty elektronicky (napríklad DP k dani z motorových vozidiel) a nie sú stále zaregistrované, tak musia spraviť v najbližších dňoch.

K registrácii potrebuje fyzická osoba podnikateľ alebo ním splnomocnená osoba elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). V prípade eID finančná správa upozorňuje, že v eID je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1.novembri 2017, nakoľko dovtedy platné certifikáty boli Ministerstvom vnútra SR zneplatnené.

Fyzické osoby podnikatelia môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Po registrácii na portáli finančnej správy je potrebné vykonať proces autorizácie k daňovému subjektu

V prípade FO podnikateľov je tento proces jednoduchší – proces registrácie a autorizácie finančná správy zlúčila do jedného kroku. Je preto potrebné v registračnom formulári len zaškrtnúť políčko „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie s daňovým úradom“.  Autorizácia správcom dane bude spravená automaticky. V prípade eID/KEP v priebehu pár minút, v prípade dohody o elektronickom doručovaní je potrebné aj osobne navštíviť daňový úrad. Finančná správa odporúča vybaviť nevyhnutné kroky v dostatočnom predstihu.

Finančná správa upozorňuje, že aj odklad daňového priznania je možné podať už iba elektronicky! Ak teda fyzická osoba – podnikateľ chce požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, musí tak spraviť iba elektronicky.

Aktuálne je na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zaregistrovaných 654 859 daňových subjektov. Len za prvé dva mesiace roku 2019 sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zaregistrovalo približne 56 000 daňových subjektov.

Všetky podrobnejšie informácie sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti Elektronická komunikácia – praktické informácie. K dispozícii je aj animované video dokumentujúce registráciu a následné podanie dokumentu.

Animované video k článku:

zdroj: FS SR