Finančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 23. novembra 2018 zobraziť celý profil

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v uplynulých dňoch viacero spoločností, ktoré si mali neoprávnene odpočítavať daň z pridanej hodnoty (DPH). Predpokladanú škodu vyčíslili dokopy na viac ako 500 000 eur. Ide o dva prípady, v ktorých figurovali spoločnosti z Bratislavy, Žiliny a Liptovského Mikuláša.

V prvom prípade kriminalisti finančnej správy analytickou činnosťou identifikovali niekoľko spoločností, pri ktorých mali podozrenie z neoprávneného odpočtu DPH. Nakoľko mali podozrenie z možnej manipulácie, resp. zničenia účtovných dokladov, zaistili ich. Išlo o viaceré spoločnosti so sídlom v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Žiline.

Tieto spoločnosti si podľa doterajších zistení odpočítavali daň z faktúr za dodávky služieb týkajúcich sa dodania výstavby optickej siete, zemných, inštalačných a stavebných prác. Faktúry vystavovala spoločnosť, ktorá mala jedného zamestnanca a v roku 2016 zanikla formou zlúčenia.
Dodávateľmi tejto spoločnosti boli firmy, ktoré vykazovali vysoké obraty a dlhodobo nízku daňovú povinnosť, záporný hospodársky výsledok a tiež zanikli formou zlúčenia. Predpokladaná škoda, ktorá vznikla takýmto konaním, sa odhaduje v tomto prípade na sumu 240 000 eur.

V ďalšom prípade išlo tiež o spoločnosti z Bratislavy a zo Žiliny

Pri týchto firmách zase kriminalisti zistili, že dotknuté daňové subjekty si medzi sebou uplatňovali prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu, čo však bolo fakturované bez zmluvných dokladov za účelom znemožnenia určenia konečného príjemcu dodaných stavebných prác a tým neodvedenia dane z uskutočnených zdaniteľných plnení.

Fakturované sumy stavebných prác neboli v takom objeme skutočne zrealizované. Prenos daňovej povinnosti bol uplatňovaný len na základe textu faktúry alebo objednávky. Správcom dane boli niektorým spoločnostiach v reťazci zrušené registrácie z dôvodu nekontaktnosti, nezastihnuteľnosti a opakovaného porušovania daňových povinností.

obchodných spoločnostiach došlo aj k zmene štatutárnych orgánov – konateľov. Je pravdepodobné, že faktúry s prenosom daňovej povinnosti slúžili obchodným spoločnostiach v reťazci k zníženiu základu dane z príjmov právnickej osoby. Predpokladaná škoda, ktorá vznikla takýmto konaním, bola v tomto prípade vyčíslená na 275 000 eur.

Konateľom spoločností hrozí v prípade dokázania viny za spáchanie trestného činu skrátenia dane a poistného  podľa § 276 ods. 4 Trestného zákona trest odňatia slobody vo výške 7 až 12 rokov.

zdroj: FS SR