EkonomikaPoľnohospodárstvo xa Publikované 10. marca 2021 zobraziť celý profil

Slovenská asociácia chovateľov ošípaných (SACHO) je pripravená viesť odborný dialóg s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ako aj s laickou verejnosťou prostredníctvom osvetových činností, s cieľom zastaviť nekontrolovaný prepad odvetvia chovu ošípaných. 

Ako ďalej informovala výkonná riaditeľka SACHO Karin Zvalová, predmetom činnosti je aj organizácia odborných seminárov a publikácia vedeckých analýz, článkov na webovej stránke sacho.sk a sociálnych sieťach.

Asociácia podľa nej chce poukázať na ekonomický prínos odvetvia pre štát, či jednotlivé regióny, v ktorých chovatelia pôsobia, pozitívny vplyv na národné hospodárstvo, podporu zamestnanosti, ale aj na prínos pri podieľaní sa odvetvia na tvorbe krajiny. 

Snahou SACHO je prispieť k posilneniu tradičného odvetvia poľnohospodárstva na slovenskom vidieku, a taktiež k naplňovaniu celospoločenských požiadaviek v oblasti výživy a vplyvov na životné prostredie.

Faktom je, že za posledných tridsať rokov sa počet chovateľov na Slovensku znížil na historické minimum. To však neznamená, že máme pre hospodárstvo a spoločnosť menší význam. Dovolím si poznamenať, že do tohto stavu sme sa nedostali vlastným pričinením,“ zdôraznil Ladislav Sedmák, predseda predstavenstva asociácie. 

Dodal, že Slovenská asociácia chovateľov ošípaných je otvorená dialógu so všetkými orgánmi ústrednej štátnej správy, samosprávy a partnerskými organizáciami naprieč dotknutých sektorov.

Hlavnými prioritami SACHO je prispievať k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti v bravčovom mäse v SR, ako aj podieľať sa na rozvoji, ochrane a osvete chovu ošípaných. Asociácia bola založená v máji 2020 a združuje členov s ročnou produkciou 70 % bravčového mäsa na Slovensku.

zdroj: TASR / úprava: redakcia