EkonomikaFinančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 3. júla 2019 zobraziť celý profil

Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili v uplynulých dňoch účtovníctvo dvom spoločnostiam. Kým spoločnosť z Čadce podnikajúca v stavebníctve je podozrivá z podvodov za 200 000 eur, spoločnosť z Bratislavy podnikajúca v upratovacích službách mala spôsobiť štátnemu rozpočtu škodu až 1 250 000 eur. V oboch prípadoch prebiehajú ďalšie procesné úkony.

Spoločnosť z Čadce, ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou, mala spôsobiť škodu voči štátnemu rozpočtu vo výške 200 000 eur

Spoločnosť je podozrivá z nezákonného spôsobu znižovania vlastnej daňovej povinnosti a takisto znižovania základu pre výpočet dane z právnických osôb. Príslušníci finančnej správy z KÚFS tejto spoločnosti účtovné doklady zaistili.

Spoločnosť si mala odpočítavať daň z pridanej hodnoty z daňových dokladov za tovar a služby, u ktorých existuje podozrenie, že neboli v skutočnosti dodané tak, ako je dokladované na faktúrach. Spoločnosť z Čadce si uplatňovala odpočítanie dane z daňových dokladov od spoločností, ktoré v súčasnosti majú zahraničných konateľov a sú nekontaktné, príp. sú už zaniknuté, sídla spoločností sú virtuálne a sú na rizikových adresách alebo nevykonávali reálnu činnosť a daňové kontroly u nich skončili s významnými nálezmi.

Obdobné konanie identifikovali príslušníci finančnej správy z KÚFS aj pri spoločnosti z Bratislavy, ktorá sprostredkovane poskytovala upratovacie služby a zaoberala sa predajom rôzneho tovaru a poskytovaním služieb. Spoločnosť si, navyše, uplatňovala odpočítanie DPH od takých dodávateľov, ktorí ňou deklarované dodanie tovarov nepotvrdili a prehlásili, že pre predmetnú spoločnosť nikdy žiaden tovar nedodali. Aj tejto spoločnosti zaistili účtovné doklady. Predpokladanú škodu voči štátnemu rozpočtu vyčíslili na 1 250 000 eur.

Konateľom spoločností hrozí v prípade dokázania viny za spáchanie trestného činu daňového podvodu – skrátenie dane a poistného (podľa § 276 ods. 4 Trestného zákona ) trest odňatia slobody vo výške 7 až 12 rokov.

zdroj: FS SR