EkonomikaFinančná správaPodnikanieSlovenskoZahraničie xa Publikované 25. februára 2019 zobraziť celý profil

Finančná správa sa na základe uznesenia vlády stala jedným z koordinátorov informovania podnikateľov o BREXITE. Všetky potrebné informácie zosumarizovala na samostatnej podstránke na portáli finančnej správy, posilnila aj služby call centra. Podporuje informačnú kampaň Európskej komisie zameranú na pripravenosť podnikov zo štátov EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní (DPH).  

BREXIT 

Európska komisia zintenzívnila informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z krajín EÚ ako reakciu na riziko odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska bez dohody (tzv. tvrdý BREXIT). Finančná správa preto posilňuje informovanosť v tejto oblasti aj u nás.
Od polovice januára posilnila počet operátorov na infolinke v oblasti colného dohľadu, ako aj v oblasti spotrebných daní. Taktiež neustále aktualizuje informácie na portáli finančnej správy určené pre obchodnú verejnosť, teda pre spoločnosti, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a chcú tak robiť aj po dni jeho opustenia EÚ.

Rovnako sa informácie týkajú aj fyzických osôb a tovaru, ktorý si napr. dovezú alebo vyvezú z/do Spojeného kráľovstva ako cestujúci v osobnej batožine alebo objednajú formou internetového obchodu. 

Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie bude mať vplyv na občanov, podnikateľské subjekty a správne orgány tak vo Veľkej Británii, ako aj v Európskej únii. Zmeny sa budú týkať nových kontrol na vonkajších hraniciach EÚ, platnosti licencií, osvedčení a povolení vydaných Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska či nových podmienok pre prenos údajov.
Finančná správa preto vyzýva podnikateľské subjekty obchodujúce prevažne v rámci vnútorného trhu EÚ, aby zanalyzovali možné dopady BREXIT-u na svoje obchodné aktivity.

Ak Veľká Británia opustí EÚ bez dohody, colné orgány budú uplatňovať všetky pravidlá a formality súvisiace s obchodom medzi EÚ a tretími krajinami aj pri tovare, ktorý sa dováža z alebo vyváža do Veľkej Británie. Budú sa teda uplatňovať colné formality, podávať colné vyhlásenia, na tovar vstupujúci do EÚ zo Spojeného kráľovstva sa budú uplatňovať clá a pod. Finančná správa odporúča, aby podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s Veľkou Britániou alebo prepravujú tovar cez jej územie, spravili nasledovné kroky:

  1.  posúdili či majú potrebné technické a ľudské kapacity na zabezpečenie dodržiavania colných postupov a pravidiel,
  2. zvážili získanie určitých colných povolení a registrácií, s cieľom uľahčiť  svoju obchodnú činnosť, ak je Spojené kráľovstvo súčasťou ich obchodného reťazca – t.j. zaregistrovali podnik na finančnej správe, aby mohli obchodovať s krajinami mimo EÚ,
  3. skontaktovali sa s finančnou správou prostredníctvom call centra na 048/43 17 222 (voľba 5 – oblasť ciel, voľba 2 – oblasť DPH), mailovej komunikácie dostupnej cez portál finančnej správy, prípadne prostredníctvom chatu,  a získali informácie ohľadom ďalších predbežných krokov, ktoré budú musieť podniknúť v závislosti od svojej podnikateľskej činnosti, a ďalšie.

Finančná správa dáva do pozornosti, že Európska komisia zverejnila príručku o clách pre podniky, ktorá obsahuje kompletný  jednoduchý kontrolný zoznam krokov, poskytujúci prehľad o opatreniach, ktoré musia podnikateľské subjekty prijať čo najskôr, aby boli pripravení na BREXIT.
Všetky informácie sú zverejnené aj na portáli finančnej správy ako súbor praktických informácií súvisiacich s Brexitom.

zdroj: FS SR