Ing. Soňa Ondrejková

Soňa pracovala 13 rokov ako manažérka v korporáciách. Od roku 2016 podniká ako biznis mentorka a vnáša do firiem poriadok, rovnováhu, aktivitu a zmysluplnosť. Vlastnú cestu k podnikaniu našla cez svoje exekutívne talenty (rozvážnosť, harmóniu, disciplínu, zodpovednosť, konzistentnosť). Jednoducho vie, ako veci robiť, aby všetko do seba zapadlo a fungovalo efektívne. Soňa rozoberie biznis procesy na malé časti a nanovo ich poskladá tak, aby fungovali omnoho efektívnejšie, za nižšie náklady. Pracuje detailne a poukazuje na skryté súvislosti. Kladie tie správne otázky, ktoré odhalia príčinu problémov vo firme. Svojím konzistentným prístupom a skúsenosťami ukazuje zrelým, malým a stredným podnikateľom jednoduché a účelné riešenia, ako čo najlepšie rozhýbať ich biznis, aby pocítili slobodu v prehľadnej a fungujúcej firme.