EkonomikaPodnikaniePrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 26. septembra 2018 zobraziť celý profil

Za posledných päť rokov vykázalo v daňovom priznaní nulu, respektíve stratu, najmenej spoločností. Vyplýva to z detailnej analýzy, v ktorej sme skúmali vývoj počtu firiem s nulovým či záporným výsledkom hospodárenia. Analýza ukázala, že podiel týchto firiem vlani dosiahol úroveň 32 percentuálnych bodov, čo je o jedno percento menej ako v roku 2016, no až o 10 % menej ako v roku 2013, pričom v roku 2014 na Slovensku začali platiť daňové licencie známe ako „daň zo straty“.

Podľa analýzy Bisnode vykázalo stratu alebo nulový zisk v minulom roku až 55 598 firiem z celkového počtu spoločností, ktoré podali daňové priznanie, čo predstavuje podiel 32 %. Analýza zároveň poukázala na klesajúci trend za obdobie posledných piatich rokov.

„Od roku 2013 klesol počet tých spoločností, ktoré nemali kladný výsledok hospodárenia za vlaňajšok, až o 10 percentuálnych bodov zo 42 % na súčasných 32 %. Pokles mohli ovplyvniť  zavedené daňové  licencie, ktoré museli platiť aj spoločnosti v strate,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.
Princíp daňových licencií, ktoré boli zavedené v roku 2014 a firmy ich prvýkrát platili v roku 2015 bol ten, že aj spoločnosti, ktorým vyšla v priznaní nula alebo strata, museli štátu odviesť minimálnu daň. Táto povinnosť sa však od tohto roku zrušila. Firmy tak v tomto zdaňovacom období licencie platili posledný krát.

Z analýzy Bisnode ďalej vyplýva, že v spomínanom roku 2013 uviedlo nulu či stratu v priznaní viac ako 62 092 firiem z celkového počtu 147 144 spoločností, teda  42 %-ný podiel. Rok na to klesol podiel firiem s nulovým alebo záporným ziskom na úroveň 38 %, išlo vtedy o 63 659 firiem z celkového počtu 168 663.
Percentuálny podiel klesal aj v nasledujúcich rokoch. Kým v roku 2015 bol ešte na úrovni 35 % a v roku 2016 na 33 %-tách, vlani klesol na 32 %, pričom nulu alebo stratu vykázalo spolu 55 598 firiem z celkového počtu 171 761 podnikov.

Vývoj počtu firiem so záporným a nulovým ziskom:

Rok Počet firiem so ziskom
<= 0
Počet firiem celkom Podiel
 
2013 62 092 147 144 42%
2014 63 659 168 663 38%
2015 59 746 172 164 35%
2016 57 937 174 510 33%
2017 55 598 171 761 32%

Zdroj: Bisnode