EkonomikaFinanciePrieskumy a analýzy xa Publikované 7. apríla 2021 zobraziť celý profil

Konkurzy podnikateľských subjektov rástli druhý štvrťrok za sebou. Medziročný nárast konkurzov v prvej štvrtine tohto roka prevýšil 18 %. Reštrukturalizácie v prvom kvartáli 2021 klesli o 30 %.

Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).

V prvom štvrťroku 2021 bolo podľa údajov spoločnosti na Slovensku vyhlásených celkom 58 konkurzov na majetok dlžníkov

Z toho bolo 57 podnikateľských subjektov a jedna politická strana. Konkrétne ide o stranu Vlasť. Povolených bolo sedem reštrukturalizácií.

V porovnaní s predchádzajúcim, štvrtým štvrťrokom minulého roku počet konkurzov narástol o 16 % a počet reštrukturalizácií sa zvýšil až o 250 %. V medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 18,37 % a počet reštrukturalizácií klesol o 30 %.

Kým počet reštrukturalizácií sa dlhodobo pohybuje v štandardných počtoch, nárast vyhlásených konkurzov v prvom štvrťroku 2021 najviac ovplyvnil marec, keď počet konkurzov vyskočil na 25. Zvýšenie počtu konkurzov sme očakávali, keďže skončili opatrenia štátu, ktoré ochraňovali podnikateľské subjekty, ktoré sa dostali do finančných problémov z dôvodu pandemickej situácie pred veriteľmi. Konkurzy sa najviac dotýkajú firiem z veľko a maloobchodu,“ priblížila hlavná analytička spoločnosti CRIF SK Jana Marková.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 176 konkurzov, čo je o 27,57 % menej než v predchádzajúcom období. V období od apríla 2020 do marca 2021 bolo povolených 19 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 17,39 % menej. Od roku 2006 do konca marca tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených 4346 konkurzov a bolo povolených 865 reštrukturalizácií právnických osôb – dlžníkov.

Článok pokračuje pod reklamou

V marci 2021 bolo vyhlásených 25 konkurzov na majetok právnických osôb, z toho na jednu politickú stranu. V porovnaní s v predchádzajúcim mesiacom je to o 66,67 % viac a v medziročnom porovnaní s marcom 2020 to predstavuje nárast o 38,89 %.

V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených deväť konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov. Zároveň bolo začatých 28 nových konkurzných konaní.

V treťom mesiaci tohto roka bola povolená len jedna reštrukturalizácia priemyselného podniku v Banskobystrickom kraji, čo je o tri štvrtiny menej než vo februári 2021. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet reštrukturalizácií v marci 2021 klesol o dve tretiny.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo v marci 2021 až 24 konkurzov (96 %) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov. Z toho bolo 22 spoločností s ručením obmedzeným a dve akciové spoločnosti. Do konkurzu sa dostala aj politická strana Vlasť. Jej podiel na počte vyhlásených konkurzov v marci 2021 predstavuje 4 %.

Až 48 % dlžníkov, ktorí sa v marci dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov

Druhú najväčšiu skupinu s 36-percentným podielom predstavujú spoločnosti, ktoré zamestnávali od 10 do 99 pracovníkov. Najväčšími zamestnávateľmi, na ktorých bol v minulom mesiaci vyhlásený konkurz, boli spoločnosti SHARKAM V.I.P. CATERING z Bratislavy a zamestnanie sprostredkujúca agentúra KŠX z Bardejova. V obidvoch spoločnostiach pracovalo od 26 do 49 zamestnancov.

zdroj: TASR / úprava: redakcia