BezpečnosťManažmentOchrana osobných údajov/GDPRPrávo a legislatíva xa Publikované 25. januára 2021 zobraziť celý profil

S koncom roka 2020 skončilo aj prechodné obdobie pre BREXIT. Medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou bola uzatvorená obchodná dohoda (v skratke TCA[1]), ktorá sa týka aj GDPR a ochrany osobných údajov.

Prechodné obdobie

Ochranu osobných údajov rieši TCA v článku 10A. Dohoda oddialila možné obmedzenia prenosu osobných údajov pre krajiny EÚ, vrátane krajín v EHS do Veľkej Británie. 

Až do apríla je možné do Veľkej Británie prenášať osobné údaje „po starom“. Toto obdobie môže byť predĺžené až do júna. Označuje sa ako „vymedzené obdobie“. Vymedzené obdobie môže byť aj skrátené, ak Veľká Británia bez súhlasu vykoná niektoré z právomocí, ktoré sú špecifikované v TCA, napríklad schváli nové zmluvné doložky alebo záväzné vnútropodnikové pravidlá.

Zároveň Veľká Británia očakáva od Európskej únie rozhodnutie o primeranosti v zmysle článku 45 GDPR. 

To má byť vydané v prípade, ak Veľká Británia nezmení legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov. Veľká Británia totiž prijala vlastný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý je založený na princípoch GDPR a je obdobný. 

Vo vzťahu k Veľkej Británii je stále možné, že rozhodnutie o primeranosti nebude prijaté. V tom prípade sa bude na Veľkú Britániu nahliadať ako na tretiu krajinu. 

Subjekty, ktoré prenášajú do Veľkej Británie, alebo ktoré sú v pôsobnosti GDPR, budú musieť v tom prípade riešiť prenos iným spôsobom – cez výnimky, štandardné zmluvné doložky alebo ďalšími možnými spôsobmi v súlade GDPR a zároveň Britskou legislatívou.

Článok pokračuje pod reklamou

Prenos osobných údajov z EÚ do Veľkej Británie

Prenos osobných údajov medzi EÚ a Veľkou Britániou by tak až do apríla, resp. júna mal byť neobmedzený.

Po uplynutí vymedzeného obdobia môžu nastať 2 situácie:

  • bude prijaté rozhodnutie o primeranosti a vzťahy k prenosu osobných údajov do Veľkej Británie budú bezpečné,
  • nebude prijaté rozhodnutie o primeranosti a bude potrebné riešiť alternatívne spôsoby prenosu osobných údajov do Veľkej Británie v súlade s článkami 46 a nasl. GDPR.

Zároveň, ak mali spoločnosti prijaté záväzné vnútropodnikové pravidlá mimo Veľkej Británie, bude potrebné ich upraviť tak, aby spĺňali požiadavky ochrany osobných údajov v Británii aj v rámci GDPR

Určite odporúčame už teraz „rozdeliť“ osobné údaje na tie, ktoré boli získané a spracúvané pred 31.12.2020 a tie, ktoré sú získané a spracúvané od 01.01.2021. Tiež odporúčame pripraviť sa na prípadné osobitosti ochrany osobných údajov vo Veľkej Británii – teda zoznámiť sa s právnou úpravou a pracovať na „compliance“.


[1] Trade and Cooperation Agreement between the European union and The European Atomic Energy Community, of the one part, and The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part