ManažmentMarketingPodnikanie xa Publikované 27. októbra 2018 zobraziť celý profil

Priebeh, forma a rozsah crowdfundingovej kampane závisí práve od typu crowdfundingu, ktorý si autor projektu vyberie.
Základné pojmy crowdfundingu:

 • Kampaň: všetky projektové aktivity zamerané na získanie potenciálnych podporovateľov,
 • Čas kampane: (často) určená doba, počas ktorej treba dosiahnuť cieľ,
 • Cieľ kampane: peňažná čiastka určená vlastníkom projektu,
 • Hranica/prah kampane: minimálna vyzbieraná suma (ak je možné ju určiť),
 • Maximum: maximálna vyzbieraná suma (ak je možné ju určiť),
 • Odmeny kampane: materiálne alebo nemateriálne položky poskytnuté podporovateľom v rámci crowdfundingu na princípe odmeny.

Väčšina crowdfundingových platforiem, najmä tých fungujúcich na princípe odmeny, využíva systém „all or nothing“ (tzv. fixné financovanie), niektoré však ponúkajú aj nezáväzný finančný cieľ (tzv. flexibilné financovanie).

Flexibilné financovanie sa obvykle týka prevažne verejnoprospešných a sociálnych projektov, prípadne dlhotrvajúcich kampaní, ktoré sú okrem iného zamerané aj na získavanie spotrebiteľov, napríklad hráčov novo-vyvíjaných počítačových hier prostredníctvom Indiegogo.

KIA = Keep it all (nechaj si všetko) = finančný cieľ nie je záväzný = platforma prevedie projektu príspevky od prispievateľov aj v prípade, že nebol dosiahnutý finančný cieľ

AON = All or nothing (všetko alebo nič) = finančný cieľ (alebo hranica) je záväzný = platforma prevedie  projektu peniaze od prispievateľov len v prípade, že bol dosiahnutý finančný cieľ kampane

3 fázy crowdfundingovej kampane

1. Predpríprava

V rámci prípravnej fázy je nevyhnutné vysporiadať sa s otázkou, či je vôbec váš projekt vhodný na crowdfunding, a vybrať si ten správny typ. A samozrejme pripraviť celú stratégiu kampane a jej vizuál.

2. Samotná kampaň

To, či bola dobre kampaň pripravená sa ukáže počas jej realizácie. Teda či je dostatočne pútavo spracované video ako jeden z hlavných informačných nosičov kampane, rovnako či zaujme vizuál alebo grafické prevedenie land page kampane.
Zaváži však aj, ako vhodne boli nastavené odmeny. Počas kampane je najdôležitejšie zamerať sa na propagáciu samotnej crowdfundingovej kampane. Teda nájsť ten najefektívnejší spôsob ako osloviť také publikum, ktoré by mohla daná kampaň zaujať a mali by ju aj záujem podporiť.

3. Po-kampaňové obdobie

Po kampani je nevyhnutné neustále komunikovať priebeh realizácie a splnenie cieľov / prísľubov. Tiež je potrebné zamerať sa na udržateľnosť projektu, prípadne ďalšie podnikateľské aktivity, výrobu a odbyt nového produktu či služby.

Crowdfundingová kampaň to je neustála komunikácia s verejnosťou. Platforma je ideálne miesto, kam sa ako do výkladu dá prísť pozrieť na to, čo ste pripravili. V digitálnej dobe môže výklad uvidieť každý, koho sa vám podarí prilákať.

Crowfunding je možnosťou, ako predstaviť svoj nápad / produkt a zistiť, či vôbec je oň záujem. Dá sa využiť na prieskum trhu, marketing či budovanie zákazníckej základne. V súčasnosti sa už plnohodnotne využívajú pridaného hodnoty crowdfundingu, a to najmä v oblastiach ako sú:

 • distribúcia tovarov,
 • spätná väzba budúcich spotrebiteľov,
 • overenie koncepcie projektu,
 • crowdsourcing,
 • marketing,
 • budovanie komunity odberateľov,
 • prieskum trhu,
 • inovácia produktu.

Pre autora projektu je preto podstatné zamerať sa aj na možnosť využitia týchto pridaných hodnôt. Pri crowdfundingovej kampani vytvárate priamy komunikačný kanál s potenciálnymi spotrebiteľmi a ak sa Vám podarí presvedčiť dostatočné množstvo záujemcov, aby si kampaň pozreli a zareagovali na ňu, viete získať názory/nápady konkrétnych ľudí a následne ich aj analyzovať.

Takto môžete napríklad vyzvať podporovateľov, aby hlasovali o štruktúre, materiály či farbe, jednoducho o možnostiach výrobku tak, aby ste vystihli vkus a potreby relevantnej skupiny.

Tieto informácie môžu byť vás relevantné aj v prípade, že samotná kampaň nebude úspešná s ohľadom na vyzbierané množstvo prostriedkov. Pri zaujímavom projekte vám totiž potenciálni podporovatelia môžu analyzovať predmet projektu – navrhovaný produkt či službu – a poskytnúť odporúčania vrátane budúcich distribučných ciest.

Crowdfundingové kampane dnes predstavujú sofistikovaný nástroj komunikácie a vznikajú rôzne štúdie, ktoré sa zaoberajú analýzou správania sa potenciálnych.

Samozrejme, aj toto správanie sa má svoje úskalia. Preto je potrebné vedieť, ako nastaviť komunikáciu v kampani, čo sa z nej dá získať a ako následné výstupy interpretovať. Nedávna štúdia1 napríklad odhalila crowdfundingový paradox. Ak označíte svoj projekt za „nový“ tak máte šancu, že budete úspešnejší v náraste financovania až o 200 %.

Ak označíte svoj projekt za „užitočný“, tak tento nárast predstavuje navýšenie až 1 200 %. Ak ale označíte projekt za „nový a užitočný“, analýza 50 projektov na Kickstarteri ukázala, že takéto projekty sú charakteristické zníženým financovaním až o 26 %.
Oba tieto parametre sú pritom pre kategóriu inovácií kľúčové. Uvedená analýza tiež poukazuje, že neúspešná crowdfundingová kampaň (v zmysle nevyzbierania dostatočného množstva prostriedkov) ešte nemusí poukazovať na to, že jej predmetom nie je inovatívny produkt.

Crowdfundingová kampaň však umožňuje aj vytáranie spotrebiteľskej základne

Napríklad pri vývoji počítačových on-line hier je štandardne odmenou prístup k hre po jej uvedení na trh pre verejnosť. Týmto spôsobom tak budujete svoju hráčsku základňu už v štádiu vývoja, a tá je zároveň budúcim základom produkcie príjmu.
Aj pri iných typoch crowdfundingu sa ale používajú tzv. vecné plnenia, resp. protiplnenia, napríklad predplatené ubytovanie v hotelovej sieti alebo predplatenie izby / miesta v budúcom domove pre seniorov, analýza stavu pri návrhu nového prístroja alebo metódy, projektový návrh, čiastočné plnenia budúcej databázy a pod.

Crowdfunding je ako živý organizmus a stále reaguje na rozširujúce sa možnosti on-line sveta.
Je nesporným prínosom pre vznik, podporu a rozvoj podnikania, a to nielen ako finančný nástroj, ale aj ako nástroj uvedenia výrobku na trh, získanie spotrebiteľov či vývoj produktu.

Popularizáciou crowdfundingu sa na Slovensku zaoberá aj projekt CROWD-FUND-PORT www.crowdfundport.eu, ktorý je financovaný z Programu Stredná Európa. Creative Industry Forum (www.ciforum.sk) ako partner projektu funguje ako informačný crowdfundingový hub, takže pokiaľ máte otázky týkajúce sa crowdfundingu alebo sa chcete len poradiť, či aj pre váš nápad je vhodný niektorý z typov crowdfundingu, môžete sa na nich obrátiť. (Slavomíra Salajová, projektový manažér CIF, ciforum@ciforum.sk)

Legenda: * 1 Mukherjee, Anirban and Yang, Cathy L. and Xiao, Ping and Chattopadhyay, Amitava, Does the Crowd Support Innovation? Innovation Claims and Success on Kickstarter (September 5, 2017). HEC Paris Research Paper No. MKG-2017-1220. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3003283 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3003283.

zdroj: slsp.sk/sk/biznis