EkonomikaHR/PersonalistikaZaujímavosti xa Publikované 27. apríla 2022 zobraziť celý profil

Hoci absolventi majú po ukončení štúdia obmedzené praktické zručnosti, ochota zamestnávateľov zamestnať aj neskúsených ľudí medziročne narástla o viac ako 50 %.

Môže za to postupné oživovanie ekonomiky na Slovensku a zvýšený dopyt po pracovnej sile. Významný podiel na znižovaní počtu mladých v databáze nezamestnaných majú aj projekty rezortu práce Chyť sa svojej šance a Absolventská prax.

Počet miest rastie

Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov sa podľa dostupných údajov z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR za 1Q 2022 rastie. V januári 2022 ústredie evidovalo 36 575 pracovných miest pre absolventov, vo februári 2022 ich počet narástol na 37 817 a v marci až na celkovo 41 612 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov. V porovnaní s marcom v roku 2021, kedy bolo 27 466 voľných pracovných miest, čo predstavuje 51,5-percentný medziročný nárast. 

Starnutie slovenskej populácie

„ Značný nárast počtu voľných pracovných miest vhodných pre absolventov, ktorý zaznamenávame v poslednom období, odzrkadľuje postupné oživovanie ekonomiky na Slovensku v kombinácii s dlhodobým nesúladom medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile,“  vysvetľuje Matúš Baliak z Inštitútu sociálnej politiky. Ďalším faktorom, ktorý podľa inštitútu môže uľahčiť uplatnenie absolventov a absolventiek na trhu práce, je starnutie slovenskej populácie. 

4000 pracovných miest cez nový projekt

Už pol roka pomáha mladým a znevýhodneným Slovákom nájsť si prácu projekt  ,,Chyť sa svojej šance“ . Má významný podiel na znižovaní počtu mladých v databáze nezamestnaných. Doposiaľ dopomohol k vytvoreniu takmer štyroch tisícok pracovných miest. Množstvo ľudí bez práce vo vekovej v kategórií do 25 rokov a v kategórii do 29 rokov je najnižšie od začiatku pandémie a pomaly sa vracia na úroveň pred ňou. 

20 miliónov na absolventskú prax

V súčasnosti je vo fáze opätovnej prípravy úspešný národný projekt pre absolventov škôl evidovaných na úradoch práce s názvom „Absolventská prax“. Ide o podporu absolventom strednej alebo vysokej školy mladších ako 26 rokov s cieľom umožniť im získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti u zamestnávateľa. V rokoch 2014 až 2019 bola absolventská prax sprostredkovaná úradmi práce viac ako 35 tisícom uchádzačom o zamestnanie. Celková vynaložená suma prostriedkov dosiahla takmer 20 miliónov eur.

Zistenia Inštitútu sociálnej politiky potvrdili, že miera uplatnenia účastníkov absolventskej praxe na trhu práce bola oproti veľmi podobným nezamestnaným, ktorí sa opatrenia nezúčastnili, vyššia približne o 5 až 6 percentuálnych bodov. Celkové verejné výdavky na absolventskú prax sa v podobe daní a odvodov vrátili do štátneho rozpočtu už do 18 mesiacov.

V marci najviac voľných miest pre absolventov 

Ku koncu mesiaca marec 2022 evidovalo ústredie najviac voľných pracovných miest, pri ktorých zamestnávatelia označili, že sú vhodné aj pre absolventov, v odvetví priemyselná výroba (10 439 pracovných ponúk). Druhý najvyšší počet bol v administratívnych službách (6 622 pracovných miest). V doprave a skladovaní bol tretí najvyšší počet, a to 3 173 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov. 

Podrobné informácie o projekte  Chyť sa svojej šance nájdete na  https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-chyt-sa-svojej-sance.html?page_id=1120456 

Kompletnú analýzu Inštitútu sociálnej politiky s názvom „Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš“, ktorá skúma čistú účinnosť opatrenia trhu práce Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, nájdete tu:  Analýza_absolventskej_praxe_FINAL.pdf (gov.sk)

Zdroj: Ministerstvo práce SR / úprava redakcia