EkonomikaKoronavírus COVID-19Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 24. februára 2021 zobraziť celý profil

Vláda opäť odkladá splatnosť poistného na sociálne poistenie. Schválila odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie február 2021 do 30. júna tohto roka.

Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac,“ podotkol rezort v materiáli.

Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Opatrenie má za cieľ zmierniť ekonomické dosahy koronakrízy na odvádzateľov poistného.

zdroj: TASR / úprava: redakcia