EkonomikaZaujímavosti xa Publikované 2. júna 2020 zobraziť celý profil

Povinné zmluvné poistenie musíte mať uzavreté zo zákona. Existuje ale niekoľko situácií, v ktorých budete chcieť PZP zrušiť, napríklad pri predaji auta. Viete, ako správne postupovať pri výpovedi povinného zmluvného poistenia?

ako vypovedat PZP
Zdroj: Unsplash.com

Kedy je možné vypovedať PZP?

Povinné zmluvné poistenie môžete vypovedať hneď z niekoľkých dôvodov:

  • koniec poistného obdobia,
  • predaj vozidla,
  • krádež vozidla,
  • odstúpenie od zmluvy.

Najčastejšie však dôjde k situácii, keď budete PZP rušiť najmä pri predaji auta alebo na konci poistného obdobia. V prípade krádeže auta je zrušenie poistky celkom jednoduché – stačí mať v ruke záznam o ukončení vyšetrovania, ktorý vám dá polícia. Jedinou prekážkou je, že musíte počkať, či sa auto nájde alebo nie.

Výpoveď PZP pri predaji vozidla

Keď predávate vozidlo, nezabudnite vždy zrušiť aj povinné zmluvné poistenie, ktoré sa k nemu viaže. Je to jednoduché, stačí vyplniť tlačivo o výpovedi PZP, ktoré nájdete online na stránkach poisťovne. Výpoveď vyplníte a podpíšete – podpis musí patriť majiteľovi vozidla, na ktorého je vedená poistná zmluva. Takto vyplnené tlačivo o výpovedi musíte doručiť poisťovni buď osobne, poštou alebo aj online.

Pri predaji vozidla a teda zmene majiteľa budete potrebovať aj oznámenie o zmene majiteľa vozidla.

Vyradenie vozidla z evidencie

PZP zaniká aj v prípade, keď budete chcieť vyradiť vozidlo z evidencie. V takom prípade musíte k vyplnenej výpovedi priložiť aj oznámenie o vyradení z evidencie vozidiel. Dôvod na vyradenie z evidencie je najčastejšie vek vozidla alebo jeho zlý technický stav, ktorý mu neumožňuje ďalšiu prevádzku na cestách

Keď nezaplatíte poistné

Ak nebudete platiť poistné, poistenie vám zanikne. Stať sa tak môže do mesiaca po uplynutí doby splatnosti. Do úvahy sa berie poistné vo vzťahu k poistnému obdobiu, čo je vo všeobecnosti jeden rok. Ak splácate poistné splátkami vo štvrťročných obdobiach, uplynie splatnosť po poslednej štvrtej splátke.