Duševné vlastníctvoPrávo a legislatíva xa Publikované 26. apríla 2021 zobraziť celý profil

Svetový deň duševného vlastníctva každoročne pripadá na 26. apríla a jeho 21. ročník sa na Slovensku venuje významu malých a stredných podnikov pod heslom Chráň svoj nápad!

Informoval o tom v pondelok v sídle Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR v Banskej Bystrici jeho predseda Matúš Medvec s tým, že malé a stredné podniky tvoria 99 percent všetkých podnikov a sú významným zdrojom inovácií, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť. Nevyhnutná je však účinná ochrana ich duševného vlastníctva.

zdroj: www.indprop.gov.sk

Chráň svoj nápad!

Tieto podniky zamestnávajú dve tretiny zamestnancov. Odhaduje sa, že približne iba 30 až 60 percent malých a stredných podnikov vyvíja obchodnú činnosť dlhšie ako päť rokov. Našou kľúčovou úlohou je poskytovať im podporu pri ochrane nápadov a myšlienok. Práve ochrana inovácií pred zneužitím zvyšuje obrat, potenciál a hodnotu podnikov, ako i celkovú konkurencieschopnosť krajiny,“ konštatoval Medvec.

Podľa neho inovácie umožňujú podnikom, aby rástli a zamestnávali viac ľudí, čo posilní ekonomiku. Tým, ktorí do inovácií investujú čas, úsilie a peniaze, ponúka duševné vlastníctvo spôsob, ako z nich dostať úžitok. Z európskej štúdie vyplynulo, že v prípade malých a stredných podnikov s právami duševného vlastníctva je o 21 percent pravdepodobnejšie, že budú v nasledujúcom období rásť a stanú sa rýchlorastúcou firmou.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade podnikov, ktoré vlastnia celý súbor práv duševného vlastníctva, je ešte pravdepodobnejšie, že dosiahnu veľmi vysoký rast. Pozitívny vplyv na podnikanie po ochrane svojich práv duševného vlastníctva registruje až 54 percent malých a stredných podnikov,“ uviedol Medvec.

Koronakríza, ktorou si vlani prešiel celý svet a zasiahla takmer každý podnik, sa len dotkla ÚPV SR minimálne. „Duševného vlastníctva sa dotkla len minimálne. Až o 20 percent stúpol počet slovenských vynálezov a mnohé reagovali aj na vylepšenia v boji proti aktuálnej pandémii. Pozitívnou správou je podanie takmer 3000 prihlášok ochranných známok, čo predstavuje o štyri percentá viac než v roku 2019. Najväčší nárast, vyše 35 percent v porovnaní s rokom predtým úrad evidoval pri prihláškach dizajnov. Prevažujúci podiel prihlášok ochranných známok podaných na ÚPV SR, takmer 82 percent zo všetkých podaní, prichádza od domácich podnikateľov,“ zdôraznil šéf ÚPV SR.

Podľa Medveca najmä po zefektívnení interných procesov v úrade sa podarilo skrátiť lehoty konania. V súčasnosti po splnení základných podmienok vedia vydať ochrannú známku do 30 dní a v prípade patentu sa im podarilo skrátiť lehotu takmer z piatich rokov na dva. Závisí to však od zložitosti konania.

Čo sa týka rýchlosti konania, priblížili sme sa k svetovým premiantom. Čo sa týka počtov priemyselných práv takej vynálezcovskej aktivity, stále máme čo doháňať. Koronakríza však ukázala, že Slováci sú inovatívni, zvýšil sa počet ich vynálezov,“ zhrnul predseda ÚPV SR.

V rámci sveta je top inovatívnym regiónom jednoznačne Ázia, či už ide o úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny alebo patenty.

VIDEO k téme:

zdroj: TASR / úprava: redakcia