Právo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 27. februára 2021 zobraziť celý profil

V stredu 17. februára 2021 prezidentka SR podpísala novelu Zákonníka práce, ktorá prináša so sebou aj nasledujúcu zásadnú zmenu. Od 1. januára 2022 môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď aj vtedy, ak dovŕši 65 rokov veku a zároveň vek určený na nárok na starobný dôchodok.

Tieto dve podmienky musia byť splnené zároveň. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné vo výške podľa odpracovaných rokov u zamestnávateľa.

V prípade, že by z tohto dôvodu zamestnávateľ uzavrel so zamestnancom dohodu o skončení pracovného pomeru, je povinný uviesť v nej využitie tohto ustanovenia ako dôvod skončenia pracovného pomeru.

Celé znenie článku si prečítate na tomto odkaze Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom nad 65 rokov (účinné od 1.1 2022)