HR/PersonalistikaPodnikanieSlovensko xa Publikované 13. februára 2022 zobraziť celý profil

Zamestnaných v roku 2021 v porovnaní s obdobím pred pandémiou ubudlo vo všetkých sledovaných odvetviach s výnimkou informačných a komunikačných činností, ktoré navýšili pracovné kapacity o 8 %. Najhorší vývoj sa prejavil v podnikoch ubytovania, kde poklesol počet zamestnaných osôb viac ako o pätinu. Priemerná mzda v roku 2021 rástla dynamicky vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach, a to nielen medziročne, ale aj v porovnaní s rokom 2019. Vybrané odvetvia zaznamenali zvýšenie nominálnej mzdy dokonca dvojciferným tempom.

Zamestnanosť v SR za celý rok 2021 medziročne vzrástla len v dvoch spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Viac zamestnaných osôb ako v roku 2021 pracovalo v informačných a komunikačných činnostiach o 4,8 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %. V ostatných ôsmich sledovaných odvetviach bol zaznamenaný pokles zamestnanosti od 1,5 % v doprave a skladovaní až po 9,2 % v ubytovaní. 

Porovnanie zamestnanosti s obdobím pred pandémiou – rok 2021 oproti roku 2019

S cieľom poskytnúť informácie, do akej miery sa odvetvia vysporiadali s dopadmi pandémie, ŠÚ SR zverejňuje aj porovnanie vývoja miezd a zamestnanosti s rokom 2019. Vyšší počet zamestnaných osôb ako pred pandémiou (s r. 2019) malo jedine odvetvie IKT, ktorému vzrástla zamestnanosť až o 8 %. Všetky ostatné odvetvia zaznamenali pokles. Najvýraznejší úbytok v priebehu dvoch rokov viac ako o pätinu zaznamenalo ubytovanie (o 22,1 %). Súčasne pokles počtu zamestnaných na úrovni okolo 10 % sa prejavil v odvetviach reštaurácie a pohostinstvá, ale aj v stavebníctve. V priemysle, ktorý tvorí jednu z dominantných zložiek ekonomiky, poklesla zamestnanosť počas dvoch rokov o 7,7 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Medziročný vývoj zamestnanosti – december 2021 v porovnaní s decembrom 2020

V poslednom mesiaci roka 2021 sa zamestnanosť medziročne zvýšila v troch z desiatich sledovaných odvetví ekonomiky. Z hľadiska počtu zamestnaných si v porovnaní s decembrom 2020 polepšili informačné a komunikačné činnosti o 8,6 %, ubytovanie o 2,5 % a tiež doprava spolu so skladovaním o 0,4 %. Ubytovanie aj doprava však len dobiehali prepady počtu zamestnaných v roku 2020. Ostatné sledované odvetvia mali decembrovú zamestnanosť medziročne nižšiu.

Medziročný vývoj miezd – rok 2021 oproti roku 2020

V priemere za rok 2021 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní o 11,9 % (dosiahla (790 eur) a najmenej v doprave a skladovaní o 6,5 % (1 099 eur). Po zohľadnení vplyvu inflácie reálna mesačná mzda vzrástla najvýraznejšie v ubytovaní o 8,4 %, a najmenej v doprave a skladovaní o 3,2 %.

Porovnanie miezd s obdobím pred pandémiou – rok 2021 oproti roku 2019

V rámci porovnania s obdobím pred pandémiou (r. 2019) nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých odvetviach, najdynamickejšie vo veľkoobchode (nominálne o 16,5 %, reálne o 10,8 %) a v maloobchode (nominálne o 14,2 %, reálne o 8,7 %). Naopak najnižší rast v priebehu dvoch rokov vykázalo ubytovanie, ktoré malo v roku 2021 priemernú nominálnu mzdu len o 0,5 % vyššiu ako v roku 2019. Po zohľadnení inflácie za dva roky bola však reálna mesačná mzda v ubytovaní nižšia ako roku 2019, a to o 4,4 %. V priemysle sa za dva roky mzdy zvýšili nominálne o 10 %, čo bol reálny rast o 4,7 %.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky