PodnikaniePodujatia xa Publikované 27. júla 2016 zobraziť celý profil

Spoločnosť HUMUSOFT s.r.o. pozýva na účasť k ďalšiemu ročníku stretnutia užívateľov a priaznivcov výpočtových a simulačných prostredí MATLAB® a COMSOL Multiphysics®. Technical Computing Camp 2016 sa bude konať 8. a 9. septembra 2016 v Hoteli Fontána na Brnenskej priehrade.

V priebehu akcie Technical Computing Camp predstavíme moderné nástroje pre technické výpočty a počítačovú simuláciu MATLAB a COMSOL Multiphysics a ukážeme ich využitie v spojení s celou radou hi-tech „hračiek“ (LEGO, Arduino, Raspberry Pi, Kinect, roboti, mobilné zariadenia, kamery , …). V spolupráci so Slovenským Národným centrom robotiky si tento rok po prvýkrát budete môcť vyskúšať prácu s robotom NAO. Tiež si ukážeme najnovšie nástroje pre analýzu rozsiahlych dát, strojové učenie, počítačové videnie, modelovanie fyzikálnych systémov, či návrh a ladenie riadiacich systémov.
V programe podujatia nájdete prednášky, praktické ukážky aj priestor pre vlastnú prácu pod dohľadom našich špecialistov. Prednášať budú odborníci z firmy HUMUSOFT s.r.o., MATHWORKS i ďalší pozvaní hostia.

V rámci „Technical Computing Camp“ bude prebiehať súťaž o najlepší užívateľský projekt. Študenti sa môžu zúčastniť aj so svojou diplomovou, či bakalárskou prácou. Pozývame vás na účasť v tejto súťaži, ukážte ostatným účastníkom výsledky svojej práce alebo svoj domáci projekt!

Stretnutie je určené všetkým, ktorí sa v neformálnom prostredí chcú dozvedieť viac o možnostiach využitia inžinierskych nástrojov MATLAB a COMSOL Multiphysics. Na svoje si prídu ako súčasní užívatelia uvedených systémov, tak začiatočníci a priaznivci výpočtových, modelovacích a simulačných systémov. Nástroje si budete môcť vyskúšať a následne svoje poznatky a otázky diskutovať s ďalšími účastníkmi.

Nezabudli sme vyčleniť dostatok času na spoločensko-zábavné aktivity a dobré pivo i jedlo.

Pozývame všetkých technických pracovníkov z komerčného sektora aj záujemcov z radov akademickej obce.
Informácie o stretnutie Technical Computing Camp 2016 vrátane priebežne aktualizovaného programu a registračného formulára sú k dispozícii tu:
=> http://www.humusoft.cz/tcc

HUMUSOFT s.r.o. je česká súkromná obchodná spoločnosť založená v roku 1990. V súčasnosti má 21 stálych zamestnancov a premenný počet externých spolupracovníkov pre riešenie konkrétnych úloh. Od svojho vzniku delí spoločnosť svoje sily rovným dielom medzi výrobu, predaj a servis prístrojového a programového vybavenia. Medzi oblasti záujmu spoločnosti patria riadiaca technika, informačné technológie, vedeckotechnický softvér, simulácie technologických i ekonomických procesov. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať zákazníkom komplexné služby.

To znamená nielen predaj, ale predovšetkým užívateľský servis na najvyššej úrovni, neštandardné služby podľa priania zákazníka a maximálnu rýchlosť a korektnosť vo vybavovaní požiadaviek zákazníkov. Medzi najdôležitejšie vývojové aktivity firmy patrí softvér Simulink 3D Animation a Simulink Desktop Real-Time pre MATLAB a Simulink, výroba meracích a riadiacich kariet pre PC a ďalej výroba elektromechanických hi-tech výučbových modelov. Spoločnosť HUMUSOFT ďalej vyvíja, kompletizuje a dodáva vysoko výkonné pracovné stanice HeavyHorse navrhnuté pre optimálny výkon pri náročných numerických výpočtoch.

HUMUSOFT s.r.o. v ČR a SR zastupuje firmy MATHWORKS (MATLAB a Simulink – výpočty, modelovanie a simulácia), COMSOL (COMSOL Multiphysics – modelovanie a simulácia multifyzikálních procesov) a DSpace (vývojové systémy pre riadenie a simuláciu v reálnom čase).
Rozširujúce informácie k našim produktom vrátane grafických materiálov Vám radi poskytneme na vyššie uvedené kontaktnej adrese. Texty najdôležitejších článkov a tlačových správ nájdete na: http://www.humusoft.cz/archive/

Videopozvánka: