zoznam dlžníkov sociálnej poisťovne

22. septembra 2019

Sociálna poisťovňa: O splátkový kalendár môže žiadať aj živnostník, ktorý prestal podnikať

Dlžníci, ktorí majú problém uhradiť svoj dlh voči Sociálnej poisťovni jednorazovo, si ho môžu vyrovnať aj postupne, formou splátok. V takom prípade by mali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne požiadať o splátkový kalendár formou písomnej žiadosti. Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm až na obdobie 24 mesiacov Splácanie dlhu je tak rozložené na dlhšie časové …

Sociálna poisťovňa: O splátkový kalendár môže žiadať aj živnostník, ktorý prestal podnikať Čítajte viac »

24. júna 2019

Aj malý dlh voči Sociálnej poisťovni môže ovplyvniť vašu žiadosť o úver z banky

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby nepodceňovali dlhy voči Sociálnej poisťovni. Aj v prípade, že nie sú uvedení v zozname dlžníkov na webovej stránke Sociálnej poisťovne (pretože majú dlh nižší ako 3,32 eura), táto pohľadávka, aj keď je nízka, im nezanikla a dlh stále existuje. Práve z tohto dôvodu môžu mať problémy získať napr. úver v …

Aj malý dlh voči Sociálnej poisťovni môže ovplyvniť vašu žiadosť o úver z banky Čítajte viac »

9. júna 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Zamestnancov sa dlhy zamestnávateľa na poistnom negatívne nedotknú

Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne sa stretáva s otázkami verejnosti, či môže vzniknúť dlh na poistnom aj zamestnancom, ak napr. svojho zamestnávateľa objavia na zozname dlžníkov. Nie je to tak – platí, že zamestnancovi žiadny dlh voči Sociálnej poisťovni vzniknúť nemôže. Je totiž povinnosťou zamestnávateľa odvádzať za zamestnanca poistné a plniť za neho aj všetky ostatné …

Sociálna poisťovňa informuje: Zamestnancov sa dlhy zamestnávateľa na poistnom negatívne nedotknú Čítajte viac »

19. mája 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Zamestnávatelia pozor – podvodníci vymáhajú dlhy na poistnom v mene poisťovni

Sociálna poisťovňa upozorňuje najmä zamestnávateľov – dlžníkov pred podvodným konaním pri vymáhaní ich dlhov. V uplynulých dňoch sa stretla s podvodým prípadom Kedy údajný zamestnanec exekútorského úradu oslovil zamestnávateľa s výzvou na úhradu dlhu voči Sociálnej poisťovni, pričom mu ako kontaktné číslo účtu uviedol číslo účtu v komerčnej banke a nesprávny variabilný symbol. Sociálna poisťovňa …

Sociálna poisťovňa informuje: Zamestnávatelia pozor – podvodníci vymáhajú dlhy na poistnom v mene poisťovni Čítajte viac »

3. mája 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Osobný bankrot neznamená okamžité odstránenie osoby zo zoznamu dlžníkov

Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby, ktoré požiadali o oddlženie prostredníctvom vyhlásenia konkurzu (tzv. osobný bankrot), že ani po oddlžení súdom pohľadávky nezanikajú, a z toho dôvodu nie sú tieto osoby vymazané zo zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne. Všetky pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu sa stávajú nevymáhateľné, to však neznamená, že pohľadávky zaniknú. Znamená to …

Sociálna poisťovňa informuje: Osobný bankrot neznamená okamžité odstránenie osoby zo zoznamu dlžníkov Čítajte viac »

29. marca 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Za február 2018 zabudli SZČO zaplatiť poistné vo výške 2,39 mil. eur

V marci 2018 Sociálna poisťovňa odoslala upozornenia na aktuálny nedoplatok na poistnom samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) za február 2018. Formou SMS a e-mailov odoslala 18 411 správ, ktoré upomínali dlžné poistné vo výške 2,39 mil. eur. Živnostníci po doručení týchto správ doplatili 390 871 eur, čo predstavuje 16,29 % úspešnosť tohto kroku Sociálnej poisťovne. …

Sociálna poisťovňa informuje: Za február 2018 zabudli SZČO zaplatiť poistné vo výške 2,39 mil. eur Čítajte viac »

23. marca 2018

Sociálna poisťovňa informuje – Dlžníci: Po uhradení vášho dlhu treba uhradiť aj penále

Dlžníkom, ktorí zaplatili dlžné poistné, sa povinnosti voči Sociálnej poisťovni nekončia. Okrem doplatenia poistného musia následne uhradiť aj penále. V praxi sa často stáva, že dlžníci si to neuvedomujú a po doručení rozhodnutia o penále kontaktujú Sociálnu poisťovňu s tým, že podlžnosti si už vyrovnali. Vypočítať výšku penále je však možné až potom, keď je …

Sociálna poisťovňa informuje – Dlžníci: Po uhradení vášho dlhu treba uhradiť aj penále Čítajte viac »

23. januára 2018

NOVINKY: Od 1. januára 2018 – koniec špekulatívnemu zlučovaniu firiem (novela Obchodného zákonníka)

Ich cieľom je zastaviť nepoctivé zlučovanie spoločností, zaviesť opatrenia proti tzv. „bielym koňom“ a zvýšiť mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem. Po zmenách v tzv. veľkých reštrukturalizáciách a zavedení elektronického upomínacieho konania ide o ďalší krok smerom ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu. „Mnoho podnikateľov, ale aj právnikov sa v poslednej dobe stretlo s inzerátmi a ponukami, ako v priebehu …

NOVINKY: Od 1. januára 2018 – koniec špekulatívnemu zlučovaniu firiem (novela Obchodného zákonníka) Čítajte viac »

23. januára 2018

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Živnostníci a dobrovoľne poistení POZOR – do 8. februára treba zaplatiť odvody v novej výške

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že do 8. februára (za január 2018) treba zaplatiť poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu už v novej výške. Inak hrozí, že sa platca môže dostať do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne V tejto súvislosti pripomíname, aby si poistenci v …

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Živnostníci a dobrovoľne poistení POZOR – do 8. februára treba zaplatiť odvody v novej výške Čítajte viac »