verejné obstarávanie

31. mája 2019

Finančná správa vyhlásila verejné obstarávanie pre podporné systémy v miliónoch eur

Finančná správa vyhlásila dve verejné obstarávania pre podporné systémy. Jedno sa týka zabezpečenia poskytovania služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre systém eKasa a druhé dodávky služieb, poskytovania podpory a rozvoja informačného systému finančnej správy – tzv. PKI. Výzvy zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky týkajúcej sa poskytovania …

Finančná správa vyhlásila verejné obstarávanie pre podporné systémy v miliónoch eur Čítajte viac »

3. decembra 2018

Verejné obstarávanie a tendre ako príležitosť pre rozvoj podnikania

Príležitosti pre váš biznis sa objavujú každý deň. Stačí len vedieť, kde. Na Slovensku sa každý deň vyhlásia stovky verejných obstarávaní a firemných tendrov. Štát, mestá a obce, ale aj podnikateľské subjekty hľadajú dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác. Niektorí preto, že musia, iní preto, že hľadajú kvalitu. Verejné obstarávania – čo sa najviac obstaráva a kde nájdem veľké zákazky? …

Verejné obstarávanie a tendre ako príležitosť pre rozvoj podnikania Čítajte viac »

Talend produkty verejne obstaravanie
4. septembra 2018

Verejná súťaž na produkty Talend pre Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SR (MF SR) plánuje v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní vyhlásiť verejnú súťaž na produkty Talend. V rámci verejnej správy je platforma Talend plánovaná na nasadenie prostredníctvom služby verejného cloudu, poskytujúceho platformu Talend ako PaaS-ovú službu (platforma ako služba). V rámci poskytovanej PaaS služby si ju budú môcť jednotlivé organizácie nainštalovať, zakomponovať …

Verejná súťaž na produkty Talend pre Ministerstvo financií SR Čítajte viac »

16. júla 2018

Ministerstvo financií SR bude obstarávať externé audítorské služby v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020

Ministerstvo financií SR plní v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a SR úlohy orgánu auditu pre Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Povinnosťou orgánu auditu pri plnení svojich úloh je najmä zabezpečenie výkonu systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly programu a zabezpečenie výkonu auditov operácií vykonávaných …

Ministerstvo financií SR bude obstarávať externé audítorské služby v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 Čítajte viac »

15. decembra 2017

Ministerstvo financií plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie konzultačných a poradenských služieb pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie podľa § 66 platného zákona o verejnom obstarávaní na zákazku „Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov“. Realizácia predmetnej zákazky bude spočívať v poskytnutí konzultačných a poradenských služieb pri zmapovaní a katalogizácii stavu výkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia informačnými systémami, spracovaní  detailných …

Ministerstvo financií plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie konzultačných a poradenských služieb pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov Čítajte viac »