Spracúvanie fotografií zamestnancov

17. októbra 2019

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca

Český úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“)  uložil pokutu škole ako vecne príslušný orgán podľa § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých  zákonov, a čl. 58 odst. 2 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických …

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca Čítajte viac »

24. januára 2019

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie k otázkam o fotografiách a audiovizuálnych záznamoch

Každý prevádzkovateľ je zodpovedný za to, že pri zverejnení fotografií má stanovený vhodný právny základ podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) …

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie k otázkam o fotografiách a audiovizuálnych záznamoch Čítajte viac »

Spracuvanie fotografii zamestnancov z pohladu GDPR
6. augusta 2018

JUDr. Zuzana Niederlandová: Spracúvanie fotografií zamestnancov z pohľadu GDPR

S účinnosťou nového Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj „GDPR“) vzniklo pomerne veľa otázok týkajúcich sa pojmov používaných v GDPR a postupov jeho uplatňovania. V tomto článku sa zameriame …

JUDr. Zuzana Niederlandová: Spracúvanie fotografií zamestnancov z pohľadu GDPR Čítajte viac »