11. apríla 2018

NOVÉ MOŽNOSTI PODPORY EXPORTNÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKÝCH MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) zahájila v septembri 2017 implementáciu národného projektu „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“. Slovenským malým a stredným podnikom sa tak naskytuje väčšia šanca presadiť sa na medzinárodnom trhu a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Národný projekt sa bude realizovať v rokoch 2017 – 2023 Projekt …

NOVÉ MOŽNOSTI PODPORY EXPORTNÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKÝCH MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV Čítajte viac »