12. februára 2019

Metodické usmernenie od Úradu na ochranu osobných údajov: Zákonnosť spracúvania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) upravuje zásady spracúvania osobných údajov v čl. 5 ods. 1. V zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a …

Metodické usmernenie od Úradu na ochranu osobných údajov: Zákonnosť spracúvania Čítajte viac »