osobné údaje podľa GDPR

17. októbra 2019

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca

Český úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“)  uložil pokutu škole ako vecne príslušný orgán podľa § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých  zákonov, a čl. 58 odst. 2 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických …

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca Čítajte viac »

9. júla 2019

Hrozí NAJVYŠŠIA POKUTA za porušenie GDPR

Spoločnosti British Airways hrozí pokuta za porušenie GDPR až vo výške 183 miliónov libier, čo by v prípade jej reálneho uloženia bola doteraz najvyššia vyrubená sankcia za porušenie GDPR. Britský dozorný orgán zvažuje uloženie tejto pokuty v súvislosti s kybernetickým incidentom, ktorý bol spoločnosťou British Airways ohlásený v septembri 2018, pričom dozorný orgán má za to, že začiatok tohto …

Hrozí NAJVYŠŠIA POKUTA za porušenie GDPR Čítajte viac »

12. februára 2019

Metodické usmernenie od Úradu na ochranu osobných údajov: Zákonnosť spracúvania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) upravuje zásady spracúvania osobných údajov v čl. 5 ods. 1. V zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a …

Metodické usmernenie od Úradu na ochranu osobných údajov: Zákonnosť spracúvania Čítajte viac »

12. decembra 2018

GDPR: Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov

Pred pár dňami vydal Úrad na ochranu osobných údajov metodiku vo vzťahu právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. V praxi sa často stretávame s mylnými a zavádzajúcimi informáciami. Teraz je k dispozícii oficiálne usmernenie z UOOU, ktoré si môžete prečítať a stiahnuť. Nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, a to najmä ich …

GDPR: Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov Čítajte viac »

19. mája 2018

Úrad na ochranu osobných údajov: Oznámenie kontaktných údajov určenej zodpovednej osoby

Dňa 25. mája 2018 sa začína uplatňovať nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. Čl. 37 nariadenia a § 44 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinní určiť zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný podľa čl. 37 ods. 7 nariadenia a § …

Úrad na ochranu osobných údajov: Oznámenie kontaktných údajov určenej zodpovednej osoby Čítajte viac »