Daň z pridanej hodnoty v príkladoch

29. apríla 2019

Oprava základu dane pri oneskorenom dobropise, ktorý je vystavený na inú sumu. #účtovnícky seriál 1

Situácia Dodávateľ, ktorý je platiteľom dane dodal odberateľovi tiež platiteľovi dane  tovar v celkovej hodnote  2 000 EUR. Odberateľ  vrátil dodávateľovi časť tovaru za  400 EUR, ale od dodávateľa nedostal dobropis, tak postupoval pri oprave odpočítanej dane podľa 53 ods. 1  zákona o DPH tretia veta. Po oprave odpočítanej dane dostal platiteľ dobropis, ale na sumu  …

Oprava základu dane pri oneskorenom dobropise, ktorý je vystavený na inú sumu. #účtovnícky seriál 1 Čítajte viac »

11. februára 2019

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 2. (Daňové učebnice a daňové plánovanie)

Múdry hospodár, zodpovedný gazda, skúsený ekonóm i pragmatický podnikateľ už teraz rozmýšľa ako správne aplikovať daňové plánovanie i vo vzťahu k daňovému priznaniu na dani z príj-mov za rok 2018. Cieľom tohto príspevku – je nadväzne na predošlú I. časť nášho príspevku – informácia k daňovej osvete. S ambíciou pomôcť k správnemu zdaneniu daňovou prevenciou (vystríhať sa najčastejších chýb) i daňovou terapiou (aplikovať …

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 2. (Daňové učebnice a daňové plánovanie) Čítajte viac »